Dijagnostika problema je ključ uspješnog poslovanja u turizmu

Nužno je pojačati suradnju s drugim relevantnim institucijama s ciljem olakšavanja poslovanja jer je riječ o važnoj turističkoj djelatnosti koja nije valorizirana u mjeri koju zaslužuje, rekla je Leila Krešić-Jurić, direktorica Sektora za turizam HGK, na sjednici Zajednice obiteljskog smještaja i turizama pri HGK održanoj 9. svibnja na Zagrebačkom velesajmu u sklopu međunarodnog sajma turizma CroTOUR. Valja što hitnije dijagnosticirati sve probleme i formulirati odgovarajuća rješenja kako bi se osigurali uvjeti za što kvalitetnije poslovanje u toj branši, poručila je Leila Krešić-Jurić...

Izvor: HGK

Senka Janjanin Krklješ, načelnica u Ministarstvu turizma, rekla je da izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti stupaju na snagu 10. svibnja 2012. godine. Izmjenama se pojednostavljuje i skraćuje upravni postupak izdavanja rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u slučajevima nastavka obavljanja te djelatnosti u poslovnom prostoru i objektu.

Također se ugostiteljima u kampovima omogućuje pribavljanje privremenog rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u slučajevima u kojima još nije dana koncesija na turističko zemljište u kampovima u vlasništvu države a koji su podnijeli zahtjev u skladu sa zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije.

Senka Janjanin Krklješ istakla je da se izmjenama i dopunama predlaže i povećanje smještajnoga kapaciteta u kojem se mogu pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

O sličnostima i razlikama iznajmljivača kao pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i kao profesionalaca – ugostitelja (obrtnika ili trgovačkih društava) govorila je Maja Magdić-Hanžek iz Državnog inspektorata RH.

Intencija je zakonodavca 2006. godine bila da se smanjivanjem smještajnih kapaciteta potakne prelazak iznajmljivača u profesionalce. To se nije dogodilo u znatnijoj mjeri zbog brojnih administrativnih prepreka, pa tako brojni iznajmljivači primjerice nisu imali građevinske dozvole za svoje objekte.

Pored toga, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti objekt mora imati status poslovnog objekta te se moraju zadovoljiti minimalni tehnički uvjeti. Za iznajmljivače se traži poslovna sposobnost te ispunjavanje određenih zdravstvenih uvjeta. Maja Magdić-Hanžek kazala je da većina ljudi poštuje zakonske propise a da stariji ljudi češće griješe zbog nepoznavanja zakonske regulative.

Na sjednici su predstavljene promjene u poreznom sustavu koje se odnose na male poduzetnike (pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu). Izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost povećan je prag za obvezan upis u registar obveznika PDV-a sa sadašnjih 85.000 kuna na 230.000 kuna.

Ta odredba stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine s obzirom na to da je Zakonom propisano da je temelj za upis u registar obveznika PDV-a prethodna godina (vrijednost oporezivih isporuka ostvarenih u 2012. godini).

Iznimno, porezni obveznici koji u 2012. godini nisu ostvarili oporezive isporuke u vrijednosti većoj od 230.000 kuna obvezni su do 15. siječnja 2013. godine podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili u tom roku pisanim putem zatražiti da se na njih primjenjuju odredbe članka 22 stavak 2 Zakona.

Navedene odredbe odnose se na sve poduzetnike bez obzira na status, pa tako i na fizičke osobe u djelatnosti iznajmljivanja.

Budući da se odredbe o povećanju praga za ulazak u sustav PDV-a primjenjuju od 1. siječnja 2013. godine, to znači da je paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti obrta od 1. siječnja 2013. godine moguće ako osoba nije u sustavu PDV-a i ako po osnovi obrta ne ostvari primitke veće od 65 posto iznosa za obvezni ulazak u sustav PDV-a.

Izmjenom Pravilnika o paušalnom oporezivanju utvrdit će se ostale pojedinosti (iznos paušalno priznatih izdataka, iznos paušalnog dohotka i dr.).

 

Povezani članci

Who's Online

We have 346 guests and no members online