Hrvatski turizam na prekretnici

turisticaNacionalno vijeće za konkurentnost ocjenilo je kako postojeći model razvoja hrvatskog turizma nije održiv te kako su potrebni ozbiljni zaokreti i novo usmjeravanje najvažnije grane domaćeg gospodarstva. Vijeće je napomenulo kako je velik broj država osnovao agencije koje su se bavile usmjerivanjem turizma te je istovremeno ocjenilo kako je gospodarska kriza prilika za novi investicijski zamah koji treba biti fokusiran na ulaganja u hotelske i "resort" smještajne kapacitete... Strateški nam je cilj i postati jedna od pet vodećih europskih destinacija specijaliziranih na području "turizma doživljaja", a istovremeno i učiniti dodatne napore i ulaganja za podizanje razine atraktivnosti na području poslovnih putovanja i kongresnog turizma ...

KRIZA JE PRILIKA ZA NOVI ZAMAH
 
Hrvatski turizam na prekretnici
 
Postojeći model razvoja hrvatskog turizma konkurentno nije održiv u kontekstu aktualne gospodarske situacije
 
Izvor: Nacionalno vijeće za konkurentnost

 
Nacionalno vijeće za konkurentnost razmatralo je na svojoj sjednici konkurentsku poziciju hrvatskog turizma u kontekstu aktualne gospodarske situacije.
 
Pregled trenutnog stanja konkurentnosti hrvatskog turizma prezentirao je dr.sc. Miroslav Dragičević, direktor konzultantske kuće Horwath Consulting.

Sudionici rasprave izrazili su uvjerenje da postojeći model razvoja hrvatskog turizma konkurentno nije održiv. Hrvatska sustavnim mjerama ekonomske politike mora povećavati konkurentnost nacionalne turističke industrije.
 
U tom kontekstu spomenuta su iskustva drugih zemalja sa snažnim turizmom, u kojima razvoj nacionalne turističke industrije operativno vodi središnje državno tijelo, najčešće u tu svrhu posebno oformljene agencije.
 
Primjeri dobre prakse upućuju kako se turizam u svim danas atraktivnim destinacijama razvio i uz pomoć državnih poticaja te smislenog planiranja.
 
"Nalazimo se na prekretnici. Za daljnji razvoj hrvatskog turizma potrebna je i snažna politička volja, ali i interdisciplinarni pristup koji bi omogućio daljnji razvoj te za Hrvatsku izuzetno bitne gospodarske grane. Ne zaboravimo da je sve jača i jača konkurencija niza novih turističkih i zemalja i odredišta", rekao je član Vijeća dr.sc. Mladen Vedriš.
 

NEMA NOVOG ZAMAHA BEZ STRANIH ULAGANJA
 
U raspravi je također istaknuto da ponekad i nerazumijevanje na lokalnim razinama predstavlja prepreku obnovi postojećih i razvoju novih turističkih adresa.
 
Sudionici rasprave također smatraju da se mora voditi računa o činjenici da će globalna ekonomska kriza snažno pogoditi domaći turistički sektor koji je već i danas nisko profitabilan.
 
Zaključeno je da je kriza prilika za novi investicijski zamah, koji treba biti fokusiran na ulaganja u hotelske i "resort" smještajne kapacitete koji će ostvarivati znatno veću dodanu vrijednost i stoga imati snažniji pozitivan utjecaj na ukupno gospodarstvo. No, to neće biti moguće bez značajnih stranih ulaganja, koja su do sada iz raznih razloga zaobilazila Hrvatsku.
 
Prema podacima Svjetskog gospodarskog foruma, Hrvatska se nalazi među prvih 20 zemalja svijeta po kvaliteti prirodnog okružja, otvorenosti prema turizmu, pristupu pitkoj vodi, prisutnosti rent-a-car kompanija dok je izuzetno nisko pozicionirana u odnosu na regulativu vezanu za strana ulaganja, financijskim potporama u turizmu i međunarodnoj mreži zračnog prijevoza.


DESTINACIJA "TURIZMA DOŽIVLJAJA"
 
Hrvatska se mora razvijati u smjeru destinacije visoke vrijednosti, a istovremeno i očuvati svoje nacionalne, prirodne i kulturne vrijednosti, smatra Dragičević.
 
Strateški nam je cilj postati jedna od pet vodećih europskih destinacija specijaliziranih na području "turizma doživljaja", a istovremeno i učiniti dodatne napore i ulaganja za podizanje razine atraktivnosti na području poslovnih putovanja i kongresnog turizma.
 
Članovi Vijeća ocjenjuju da je potrebno restrukturirati hrvatske smještajne kapacitete što znači udvostručiti udio hotela visoke kvalitete (4 i 5 *) i turističkih resorta te shodno tome premjeriti kapacitete kampova i privatnog smještaja uz istovremenu snažnu potporu razvoju malih hotela.
 

Zaokret
 
S mogućih 14-15 milijardi eura investicija u narednih desetak godina, u čemu je dvije trećine novih ulaganja u hotele i kompleksna turistička odredišta, Hrvatska može i mora promijeniti sadašnju konfiguraciju svoje ponude na regionalnom i globalnom tržištu.
 
Takav zaokret stvara 100 tisuća novih radnih mjesta direktno te daljnjih 60-70 tisuća indirektno u ukupnom turističkom sektoru.

Povezani članci

Who's Online

We have 268 guests and no members online