Povijest

Najstarija naselja u Općini nalaze se na nadmorskoj visini od 200 do 250 m, podno planine, i to Jesenice, Zeljovići, Krug i Duće. Danas su zavidno napuštena, jer se stanovništvo godinama spuštalo na obalu, pogotovo posljednjih trideset godina, zbog sve većeg razvitka turističkog prometa. O starosti naselja podno planine govore i arheološki nalazi u spiljama Turskoj peći i Ponistricama, koje svjedoče o postojanju života na tomu području još od kamenoga doba. Trajnu naseljenost potvrđuju gradine i gomile iz kasno-brončanog i željeznoga doba. Stanovnici Poljica su gradine podizali na uzvisinama, jer su s njih mogli nadzirati okolna područja. Neke su gomile služile kao groblja, a neke kao granice ilirskih plemena. Najviše podataka o srednjovjekovnim Poljicima daje nam Sumpetarski kartular, iz benediktinskog samostana Sv.Petra u Selu (Sumpetar), a govori o životu splitskoga plemića Petra Crnoga Gumajeva, koji je 1080. godine svojim novcem i na svojoj zemlji sagradio benediktinski samostan, na mjestu na kojemu su 1911. godine pronađeni ostaci ranokršćanske bazilike. U blizini crkve Sv.Petra nalazi se i dvojna crkva Sv.Stjepana, sagrađena na ostacima prijašnjih sakralnih građevina ...
 

Od stoljeća jedanaestoga!

Iz arhive Kronike Duća ...
Ne znam je li itko od današnjih mladih Dućana studira povijest, ali ako ima takvih, evo im idealne prilike da krenu u prošla stoljeća i još dublje proniknu u ono što, tako reći, svakoga čovjeka, ako ne stalno a ono s vremena na vrijeme sigurno muči: tko smo i što smo i zašto smo napokon na ovome svijetu? Ono što je mene posebno zagolicalo u Vojnovićevu radu jest postanak Duća: otkad su gore, pod brdom, i koliko su stare. Naravno, i ovdje sve polazi od sedmoga stoljeća i dolaska Hrvata na poljičke prostore, gdje su najprije zaposjeli terene kraj već postojećih naselja Tugara i Naklica.
 

Osnovna škola Jesenice

Osnovna škola "Jesenice" djeluje na području općine Dugi Rat. Obuhvaća prostor općine Dugi Rat a osim općinskog središta Dugi Rat pokriva i mjesta Bajnice, Krilo, Suhi Potok, Sumpetar, Mali Rat, Orij i dio mjesta Duće. Osnovna škola "Jesenice" Dugi Rat proslavila je 2003. godine sto trideset pet godina postojanja. Naime, davne 1867. godine počela je redovita pouka djece s područja Jesenica, a prvi učitelj bio je Stjepan Stazić podrijetlom iz Doca.
 

Povijest mjesta

Najstarija naselja u Općini nalaze se na nadmorskoj visini od 200 do 250 m, podno planine, i to Jesenice, Zeljovići, Krug i Duće. Danas su zavidno napuštena, jer se stanovništvo godinama spuštalo na obalu, pogotovo posljednjih trideset godina, zbog sve većeg razvitka turističkog prometa.