RK Hrvatski Dragovoljac poziva članove na Redovnu godišnju skupštinu kluba

Rukometni klub "Hrvatski Dragovoljac" Dugi Rat poziva članove na Redovnu godišnju skupštinu kluba koja će se održati u Dugom Ratu u prostorijama na igralištu "Streljana" u četvrtak, 22. ožujka 2018. s početkom u 19:30 sati. Predlaže se slijedeći DNEVNI RED:

1. Otvaranje sjednice skupštine:
   1.1. Utvrđivanje kvoruma - izvještaj verifikacijskog povjerenstva
2. Utvrđivanje Dnevnog reda
3. Izbor radnih tijela:
   3.1. Radnog predsjedništva
   3.2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
4. Izvješća o radu:
   4.1. Izvješće Predsjednika
   4.2. Izvješće Nadzornog odbora
   4.3. Diskusija po izvješćima i usvajanje istih
5. Financijsko izvješće za 2017. godinu
   5.1. Diskusija i usvajanje izvješća
6. Program rada za 2018. godinu
7. Financijski plan za 2018. godinu
8. Razno.

Povezani članci

Who's Online

We have 141 guests and no members online