Eko-kutak Peovica: doznajte sve o opasnom otpadu u kućanstvu

Tijekom godine, u svakom domaćinstvu nastaje veliki broj različitih otpadnih tvari, koje su štetne po ljudsko zdravlje i opasne za okoliš. To su prije svega: otpadne baterije, otpadna ulja, boje, lakovi, otapala, stari lijekovi, pesticidi, razne kemikalije... Kako bi se izbjegle te opasnosti potrebno je u svakom kućanstvu problematične tvari odvojeno prikupljati i zatim predati u reciklažno dvorište Zakučac ili na točno određena mjesta za prikupljanje opasnog otpada (specijalizirane trgovine ili  ovlašteni sakupljači). Sve problematične tvari u kućanstvu čuvajte na posebnim, djeci teško dostupnim, mjestima - savjetuje naš sumještanin Stipe Tokić, djelatnik najboljeg komunalnog poduzeća u županiji (a i šire), naše i omiške Peovice, u četvrtom članku u "eko kutku" Peovice na stranicama Dalmatinskog portala.

EKO KUTAK PEOVICA

Doznajte sve o opasnom otpadu u kućanstvu

Sve problematične tvari u kućanstvu čuvajte na posebnim, djeci teško dostupnim, mjestima

Piše: Stipe Tokić / Peovica
Izvor: Dalmatinski portal


Tijekom godine, u svakom domaćinstvu nastaje veliki broj različitih otpadnih tvari, koje su štetne po ljudsko zdravlje i opasne za okoliš. To su prije svega: otpadne baterije, otpadna ulja, boje, lakovi, otapala, stari lijekovi, pesticidi, razne kemikalije...

Opasni otpad u kućanstvu sadrži tvari koje imaju jedno od ovih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nagrizanje, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, mutagenost, teratogenost, ekotoksičnost i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova kemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom. Zbog velikog sadržaja štetnih odnosno opasnih sastojaka, problematične tvari izravno ugrožavaju zdravlje ljudi i životinja te predstavljaju opasnost za okoliš.

Kako bi se izbjegle te opasnosti potrebno je u svakom kućanstvu problematične tvari odvojeno prikupljati i zatim predati u reciklažno dvorište Zakučac ili na točno određena mjesta za prikupljanje opasnog otpada (specijalizirane trgovine ili  ovlašteni sakupljači). Najčešće opasne tvari u kućanstvu su razna sredstva za čišćenje, stari lijekovi, stara jestiva ulja, termometri, baterije, akumulatori, sredstva za odstranjivanje mrlja, antifriz, ljepila, boje i lakovi, motorna ulja, rashladni uređaji, fluorescentne cijevi, sredstva za čišćenje sanitarija, wc mirisna punila, sredstva za zaštitu biljaka, uljni filteri itd.

- Sve problematične tvari u kućanstvu čuvajte na posebnim, djeci teško dostupnim, mjestima. Prije korištenja takvih proizvoda obavezno pročitajte upute proizvođača. Sve nepoznate i neidentificirane tvari u kućanstvu su opasne i obavezno ih do prikupljačkog mjesta donesite u prvobitnoj ambalaži. S opasnim tvarima postupajte razumno, vodeći računa da se radi o sredstvima i predmetima koja su koncentrat raznih otrova, štetnih i opasnih tvari U reciklažnom dvorištu postoje specijalni spremnici u koje se odvaja opasni otpad, te se nakon toga opasni otpad predaje ovlaštenom sakupljačku koji navedeni otpad prerađuje, ili drugim postupcima neutralizira opasna svojstva - poručuju iz Peovice.

Povezani članci

Who's Online

We have 286 guests and no members online