Uvid u lokacijsku dozvolu za izgradnju-dogradnju OŠ "fra. Karlo Balić"

ŠestanovacUpravni odjel za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, ispostava u Omišu objavila je u Slobodnoj Dalmaciji javno priopćenje svim vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama na kojima je predviđena izgradnja športske školske dvorane-dogradnja postojeće Osnovne škole "dr. fra. Karlo Balić" položeno u k.o. Žeževica u Šestanovcu, da mogu izvršiti uvid u lokacijsku dozvolu Klasa: UP/I -350-05/08-01/77, Ur. broj: 2181/1-14-04-08-10-VM od 30. 10. 2008. godine. Lokacijsku dozvolu je izdalo ovo tijelo po zahtjevu Općine Šestanovac. Uvid u lokacijsku dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objave ovog priopćenja u poslovnim prostorijama ovog ureda u Omišu, Trg Kralja Tomislava 5, soba 14., u vremenu od 08 - 11 sati. Dostava se smatra izvršenom nakon isteka 15 dana od dana objave priopćenja.

Povezani članci

Who's Online

We have 164 guests and no members online