Iz Regije..

Druga ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Omiša

PPUO OmišaPrijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Omiša, izrađenog od strane tvrtke URBOS d.o.o. Split, daje se na javnu raspravu. Javni uvid započinje 12. listopada 2012. godine i završava 26. listopada 2012. godine. U tom vremenu tekstualni i grafički dio i sažetak za javnost Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Omiša bit će izloženi u prostorijama Ilirskog sjemeništa u Omišu na Priku. Uvid se može obaviti svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 14:00 sati. Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Omiša održat će se u utorak 16. listopada 2012. godine, u Ilirskom sjemeništu, s početkom u 12:00 sati. Novi prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi u javnoj raspravi, ponovnoj javnoj raspravi i ponovljenoj javnoj raspravi ...

GRAD OMIŠ

Objavljena druga ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Omiša

Izvor: Omis.hr

Pismena očitovanja, prijedlozi i primjedbe upisuju se u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Omiša ili se dostavljaju na adresu: Grad Omiš. Trg kralja Tomislava 5, 21310 Omiš, zaključno do 26. listopada 2012. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i popisani punim imenom i prezimenom uz adresu podnositelja.

Povezani članci

Who's Online

We have 160 guests and one member online

  • admin