Uvid u lokacijsku dozvolu za izgradnju pristupne ceste

Republika Hrvatska, županija Splitsko-dalmatinska, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava u Omišu  objavljuje javno priopćenje svim vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama na kojima je predviđena izgradnja pristupne ceste položeno na k.č.z. 2653, 2669/2, 2669/1, 2611, 2610, 2609, 2607, 2670, 2608, 2784, 2783/1 i 2783/19 u k.o. Duće u Dugom Ratu, sve u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Priopćuje se vlasnicima da mogu izvršiti uvid u lokacijsku dozvolu Klasa: Up/I-350-05/08-01/44 Urbroj: 21811-14-04-08 od 22. 04.08. g. koju je izdalo ovo tijelo po zahtjevu tvrtke "Morfem" d.o.o. Split...

Izvor: Slobodna Dalmacija

Uvid u lokacijsku dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objave ovog priopćenja u poslovnim prostorijama ovog ureda u Omišu, Trg Kralja Tomislava 5, soba 14. u vremenu od 8 do 11 sati.

Dostava se smatra izvršenom nakon isteka 15 dana od dana objave priopćenja na oglasnoj ploči ovog tijela.

Povezani članci

Who's Online

We have 46 guests and one member online

  • admin