Poziv na javni uvid u parcelacijski elaborat za regulaciju lijevog pritoka bujice Soline i uređenje prometnice

Općina Dugi Rat poziva u utorak, 11.4. sve zainteresirane nositelje prava na javni uvid o izradi parcelacijskog elaborata za provedbu dokumenta ili akata prostornog uređenja te geodetskog elaborata za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, a sve temeljem lokacijske dozvole za regulaciju lijevog pritoka bujice Soline i uređenje prometnice na dijelu kat.čest. 8849 i 8841/1 k.o. Jesenice. Pozivaju se na predočenje elaborata od strane ovog geodetskog Ureda svi upisani posjednici, vlasnici i stvarni nositelji prava na k.č.z. 8630/2, 8561/3, 8841/3, 8372, 8367, 8561/2, 8561/2, 8369, 8560, 8559/2, 8375, 8559/1, 8555/1, 8555/4, 8550, 8551, 8376, 8513, 8377 k.o. Jesenice, u utorak, 11.04.2017. g. (utorak), u prostorije Općine Dugi Rat, u vremenu od 10 do 11 sati. Parcelacijski elaborat je izradio Davor Viro, inženjer geodezije.

Izvor: Općina Dugi Rat

Povezani članci

Who's Online

We have 127 guests and no members online