Što nas motivira na poslu?

poslovnjaciZašto svakodnevno dolazimo na posao i što pri tom očekujemo? Što nas motivira na poslu? Kako povećati motivaciju zaposlenika? Kako poticati zaposlenike da daju svoj maksimum na poslu? Kako povećati vlastitu motivaciju za rad? Kako uskladiti posao i privatni život?... Organizacijski psiholozi bave se ovim pitanjima kako bi pomogli zaposlenicima i tvrtkama u ispunjavanju njihovih potreba i očekivanja te u ostvarivanju najboljih poslovnih rezultata... Ako Vas zanimaju teme motivacije, nagrađivanja, vođenja ljudi, ne propustite pročitati tekst u nastavku ...

Što nas motivira na poslu?

Zašto svakodnevno dolazimo na posao i što pri tom očekujemo? Organizacijski psiholozi bave se ovim pitanjima kako bi pomogli zaposlenicima i tvrtkama u ispunjavanju njihovih potreba i očekivanja te u ostvarivanju najboljih poslovnih rezultata

Piše: Ivana Zekić / MojPosao

poslovnjaciMotivacija je skup mentalnih procesa koji osobu usmjeravaju prema cilju. Motivirana ponašanja su, dakle, svjesni izbori kojima upravlja sama osoba. Ipak, naša spremnost da sudjelujemo u nekoj aktivnosti i radimo neki posao ovisi o puno faktora. Ona ovisi o osobnim potrebama, vrijednostima i stavovima, interesima, osobnosti i sposobnostima koje unosimo u posao.

Sam posao također podrazumijeva neka ograničenja i izazove koji se postavljaju pred nas, a organizacija pak nameće neka pravila kroz prakse upravljanja ljudima, načine rukovođenja te sustave nagrađivanja.

Poznavanje pravila i zakonitosti ljudske motivacije važno je kako bismo osvijestili svoje potrebe te ono što nam posao i organizacija pružaju u zadovoljenju tih potreba.

Obzirom da motivacija snažno utječe na produktivnost, nadređeni i voditelji također trebaju razumjeti što sve motivira i potiče njihove zaposlenike na rad.

Povećati motivaciju zaposlenika nije lako jer svaka osoba reagira na svoj posao i okruženje u organizaciji na jedinstven i sebi svojstven način 
 

Zadovoljavanje potreba

Do danas su razvijene mnoge metode motiviranja zaposlenika, a postoji i više istraživačkih i teorijskih pristupa pitanjima motivacije.

poslovnjaciMaslowljeva teorija hijerarhije potreba kaže da su naše potrebe hijerarhijski poredane pa se na dnu hijerarhije nalaze najosnovnije, a prema vrhu sve složenije potrebe. Potrebe zadovoljavamo počevši upravo od onih temeljnih, najjednostavnijih, kao što su fiziološke potrebe i potrebe za sigurnošću, prema složenijima, kao što su društvene potrebe i potrebe za poštovanjem te potrebe za samoostvarenjem.

U trenutku kada je neka potreba zadovoljena, ona gubi snagu i prestaje biti motivator, a osoba se usmjerava na sljedeću razinu. Najsnažnija potreba zaposlenika je upravo ona koja trenutno još nije zadovoljena.

Očito je da zaposlenici, radeći za neku organizaciju i određenu nadređenu osobu, svakodnevno pokušavaju zadovoljavati svoje potrebe koje su im trenutno važne


Osjećaj postignuća

poslovnjaciJoš se jedan autor također bavio pitanjima motivacije zaposlenika i pokušao ih povezati s osjećajima zadovoljstva i nezadovoljstva na poslu. Herzbergova dvofaktorska teorija kaže da zadovoljstvo i nezadovoljstvo poslom nemaju iste uzroke.

Nezadovoljstvo na poslu se javlja kad zaposleniku ne odgovaraju vanjski uvjeti posla, npr. plaća, status, sigurnost posla, radni uvjeti, politika organizacije, odnosi među suradnicima i način rukovođenja.

Ove faktore Herzberg naziva higijenskim faktorima i oni čak mogu spriječiti pojavu motivacije. Kada su odgovarajući oni mogu smanjiti nezadovoljstvo zaposlenika, ali ne mogu potaknuti motivaciju.

Ljudi biraju svoja ponašanja i ulažu trud prema tome koliko vjeruju da će ih to dovesti do željenih ishoda, tj. zadovoljenja njihovih potreba

poslovnjaciMotiviranost potječe iz zaposlenikova osjećaja postignuća i iz samog sadržaja posla koji obavlja, a ne iz okolinskih uvjeta i konteksta posla. Motivirani i zadovoljni će biti oni zaposlenici kojima se na radnom mjestu pružaju mogućnosti za postignućem, priznanjem, napredovanjem, odgovornostima te mogućnosti za razvoj.

Kad na poslu postoje ove mogućnosti, one potiču osobu da pokuša dati sve od sebe i postigne svoje najbolje rezultate pa stoga o njima govorimo kao o motivatorima.

Obogaćivanje posla stoga se može primijeniti kako bi se povećala motiviranost zaposlenika i zadovoljile više i složenije potrebe. U tu svrhu, zaposleniku se mogu dodijeliti novi ili složeniji zadaci, posebne zadaće koje će mu omogućiti da postane ekspert ili pak dodatne odgovornosti u sklopu istih poslova.


Nagrađivanje

poslovnjaciLjudi biraju svoja ponašanja i ulažu trud prema tome koliko vjeruju da će ih to dovesti do željenih ishoda, tj. zadovoljenja njihovih potreba. Nadređena osoba može izvana utjecati na te izbore i usmjeravati ponašanja zaposlenika u željenom smjeru.

Jedan od načina za to je i nagrađivanje. Zaposlenika koji je obavio odličan posao na nekom projektu trebalo bi za taj rad nagraditi. To će ga potaknuti da pokuša ostvariti jednake rezultate na idućem projektu.


Kako povećati vlastitu motivaciju za rad?

poslovnjaci• Postavite si vlastite granice, osigurajte si mogućnost izbora i uskladite posao i privatni život

• Postavite si izazovne nove zadatke

• Definirajte jasne ciljeve i planirajte kako ih postići

• Steknite potrebno iskustvo, razvijajte se i učite nove vještine

• Surađujte s drugima i pomažite im u poslu

• Osvojite smisleno i pozitivno priznanje za svoj rad

 

Pet razina ljudskih potreba prema Maslowu:


poslovnjaciRazina I – Fiziološke potrebe su temeljne ljudske potrebe i uključuju potrebu za hranom, vodom i ugodom. Organizacija pomaže zadovoljiti fiziološke potrebe dajući zaposleniku novac, tj. plaću.

Razina II – Potrebe za sigurnošću uključuju želju za stabilnošću, osjećajem sigurnosti i zaštite od moguće štete. Organizacija ih pomaže zadovoljiti dodjeljujući povlastice zaposlenicima (npr. dodatno zdravstveno osiguranje).

Razina III – Društvene potrebe uključuju potrebu za vezivanjem, prijateljstvom i pripadanjem. Organizacija ih pomaže zadovoljiti kroz sportske timove, druženja i proslave. Nadređeni ih pomaže ispuniti kroz iskazivanje izravne brige za zaposlenika.

Razina IV – Potrebe za poštovanjem uključuju želju za samopoštovanjem te cijenjenjem i priznanjem od strane drugih. Organizacija ih pomaže zadovoljiti usklađujući vještine i sposobnosti zaposlenika sa zahtjevima posla, a nadređeni pak izravnom pohvalom i poštovanjem prema poslu koji zaposlenik odrađuje.

Razina V – Potrebe za samoostvarenjem uključuju želju osobe za ispunjenjem i realizacijom svih njezinih potencijala. Nadređeni ih može pomoći ispuniti dodjeljujući zadatke koji su zaposleniku izazovni, a sukladni njegovim stavovima i obuci.


Pravila učinkovitog nagrađivanja:

poslovnjaci• zaposlenici trebaju povezati nagradu s ponašanjem, tj. mora im biti potpuno jasno za što su bili nagrađeni

• nagrada treba uslijediti odmah nakon što se ponašanje pojavilo

nagrada može biti gotovo bilo što, no mora biti nešto što zaposlenik želi. Neke od najsnažnijih nagrada su simbolične: stvari koje stoje vrlo malo, no mnogo znače ljudima koji ih dobiju. Na primjer, takve su nagrade medalje i certifikati

• nagrađivanje treba biti pravedno. Na primjer, ako osoba misli da nije dovoljno plaćena za svoj rad i zalaganje, pokušat će dobiti povećanje plaće ili smanjiti količinu rada. Ako zaposlenik misli da se s njime/njom ne postupa pravedno, bit će ga/je vrlo teško motivirati.

 

Povezani članci

Who's Online

We have 249 guests and no members online