Od ideje do cilja: Predstavljanje programa Kreativna Europa u Omišu

Kako napisati Europski projekt? Kako ispuniti prijavnicu? Što je EU Kreativna Europa? Po sve odgovore na prethodna pitanja i još primjera dobre prakse dođite u srijedu, 12. listopada 2016. u 10 sati u Ilirsko sjemenište na Priku na  predstavljanje EU programa Kreativna Europa - potprogram Kultura pod nazivom "Od ideje do cilja". Morana Bigač iz Ministarstva kulture predstavit će program EU namijenjen potpori kulturnog i audio-vizualnog sektora na poziv Prokulture - Opservatorija kulturnih politika, Ureda državne uprave u SDŽ i Centra za kulturu - Omiš. Zainteresirana kulturna i šira javnost biti će informirana o ciljevima i prioritetima dvaju programa, proračunu te o vrstama poziva na koje hrvatske kulturne organizacije mogu prijaviti svoje projekte..

Izvor: CZK Omiš

O programu

    - 10:00 - 10:10   Pozdravna riječ domaćina
    - 10:10 - 11:30   IDEJA U NASTAJANJU – općenito o programu Kreativna Europa, kako razvijati ideju
    - 11:45 - 13:00   SREDSTVO I CILJ

U prvom dijelu izlaganja pod nazivom "Ideja u nastajanju“ predstavit će se glavne značajke potprograma Kultura programa EU Kreativna Europa (2014. – 2020.). Sudionici će biti informirani o ciljevima i prioritetima samog programa, proračunu te o vrstama natječaja na koje hrvatske kulturne organizacije mogu prijaviti svoje projekte.

U nastavku programa pod nazivom "Sredstvo i cilj“ sudionici će se upoznati s tehničkim karakteristikama prijavnice, načinom pisanja i prijavljivanja projekata.

Na kraju programa predstavit će se i nekoliko primjera dobre prakse kako bi se prisutni bolje upoznali s tipovima projekata koji se prijavljuju na program Kreativna Europa, a koji su ujedno i uspješno prošli europske evaluacije i povukli sredstva za svoje ideje.

O sudjelovanju

Sudjelovanje je ograničeno, bez kotizacije. Prijavu (naziv/ ime i prezime, kontakt, organizacija, adresa, OIB) pošaljite na e-mail: prokultura.omis @ gmail.com .

Povezani članci

Who's Online

We have 123 guests and no members online