Obavjest poslodavcima o izdavanju propusnice radnicima s boravištem izvan mjesta rada

Stožer Civilne zaštite Općine Dugi Rat obavještava sve poslodavce sa područja Općine Dugi Rat (pravne i fizičke osobe koji obavljaju poslovnu djelatnost) koji imaju potrebu za obavljanjem djelatnosti u predstojećem vremenu, da su sukladno Odluci Stožera CZ RH dužni izdati propusnicu svojim radnicima koji tu djelatnost ne mogu obavljati od kuće, a čije je boravište-prebivalište IZVAN mjesta gdje za poslodavca obavljaju djelatnost.

Stožer CZ Općine Dugi Rat, poziva sve stanovnike koji iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnju hrane i osnovnih potrepština imaju potrebu za napuštanje mjesta prebivališta ili stalnog boravišta, da se sa svojim podacima (Ime i Prezime, i razlog odobrenja) obrate Stožeru CZ Općine Dugi Rat na mail: opcina @ dugirat.hr i zatraže izdavanje propusnice. Propusnice će se osobama dostavljati putem maila. O bilo kakvim promjenama načina izdavanja propusnica Stožer CZ će Vas obavijestiti na službenim web stranici Općine Dugi Rat.

Izvor: Stožer CZ Općine Dugi Rat

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH

Izvor: Nacionalni stožer Civilne zaštite

I

S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

II

Zabrana iz ove Odluke ne osnosi se na:

a.  promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
b.  dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
c.  izvješćivanje javnosti,
d.  stanovnika koji zahtjevaju hitnu medicinsku skrb,
e.  iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
f.  putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
g.  žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.


III

Prilikom ulaska i izlaska s područja prebivališta i stalnog boravka moraju se poštovati sljedeće mjere:

  • socijalnog distanciranja
  • ne zadržavanja na javnim prostorima
  • posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. Odluke.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

  • za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi
  • za okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i
  • za okolnosti iz točke II.e nadležni stožer civilne zaštite

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.