Usvojena Strategija regionalnog razvoja Hrvatske do 2020.

Nevjerojatno je koliko je malo pozornosti izazvala prošli tjedan usvojena Strategija regionalnog razvoja Hrvatske do 2020. Riječ je o dokumentu koji ne samo na tragu direktiva koje udara EU osmišljava kako ublažiti nejednake stupnjeve razvijenosti pojedinih dijelova zemlje, nego dokumentu koji zapravo objedinjuje sve ostale državne politike, od porezne, industrijske, obrazovne, demografske, a s kojom se u konačnici usklađuju i lokalne politike, piše Marija Brnić na stranicama Poslovnog dnevnika. Dokument je pripreman godinu i pol, što uzgred svjedoče korišteni podaci koji datiraju najvećim dijelom iz 2015., ali neki i iz 2011.  Tri su temeljna cilja kojima se teži u daljnjoj regionalnoj politici, a to su povećanje kvalitete života poticanjem održivog teritorijalnog razvoja, povećanje konkurentnosti regionalnog razvoja, te unapređenje upravljanja regionalnim razvojem. U različite mjere kojima će se ti ciljevi ostvariti u prve tri godine, akcijskim planom predviđeno je uložiti 32,3 milijarde kuna, dijelom iz proračunskih sredstava, kao i oslanjanjem na EU fondove. Mjere, ovisno o pojedinom cilju, predviđaju poticanje migracija stanovnika prema područjima s nedostatkom radne snage, teritorijalno brendiranje pojedinih manje razvijenih područja, kako bi ih se učinilo područjima razvoja turizma i popratnih djelatnosti..

Sve politike treba podrediti razvoju regija

Tri su temeljna cilja - povećanje kvalitete života, konkurentnost i upravljanja regionalnim razvojem

Izvor: Poslovni dnevnik