Hrvatska ima više načelnika, vijećnika, gradonačelnika i župana, nego profesionalnih vojnika

Hrvatska ima više načelnika, vijećnika, gradonačelnika i župana, nego profesionalnih vojnika.

#Hrvatski paradoksi