Lokalnim službenicima prijeti pad plaća

NovacSlužbenici i namještenicima u lokalnoj samoupravi suočeni su s tim da će im se plaće izjednačiti s onima u državnoj upravi, što znači smanjenje plaća. U petak istječe rok iz Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi prema kojem će se plaće lokalnih službenika obračunavati prema osnovici i koeficijentima za državne službenike ako lokalna predstavnička tijela (u roku od tri mjeseca) nisu donijela odluku o koeficijentima. U prijevodu, to znači pad plaća u općinama, gradovima i županijama ...


TANJE BUŠTE

Piše: Biljana Bašić / Vjesnik
Izvor: Vjesnik

U pravilu, plaće lokalnih službenika i namještenika veće su od onih u državnoj upravi, iz koje stručnjaci odlaze na bolje plaćena radna mjesta.

Inače, osnovica za plaću u lokalnoj upravi utvrđuje se kolektivnim ugovorima, a ako ga nema, onda odluku o tome donosi načelnik, gradonačelnik i župan.