Dodjela koncesija za turističko zemljište

najljepše lokacijeU hrvatskom turizmu iduće će godine najvažnija biti dodjela koncesija za turističko zemljište i izrada strategije razvoja, što će imati dugoročne strateške implikacije na razvoj tog sektora. Donošenjem Zakona o turističkom zemljištu nakon skoro 20 godina počinje se riješavati strateško pitanje hrvatskog turizma otvaranjem puta za dalji razvoj turistički tvrtki i nove, prijeko potrebne investicije, posebno u hotele i kampove. Time je turističko zemljište dobilo i status od posebnog nacionalnog interesa čime je izjednačeno sa šumskim i poljoprivrednim i ostaje u državnom vlasništvu, a riječ je o oko 100 milijuna kvadrata zemljišta, većinom na obali na najljepšim hrvatskim lokacijama. Bitno je i to što će se novac od koncesija vraćati u turizam kroz poseban razvojno-turistički fond te lokalnoj samoupravi, koja će ga morati namjenski trošiti za poticanje standarda u turizmu. Najavljuje i da će se iduće godine početi izrađivati dugo očekivani dokument strategije razvoja hrvatskog turizma ...


TURIZAM

Bajs: Slijedi dodjela koncesija za turističko zemljište

Dodjela koncesija, naknade (cijene) i druga 'tehnička' pitanja definiraju se uredbama koje su popratni podzakonski akti Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, donijetog u srpnju ove godine
 
Izvor: Hina
 
»U hrvatskom turizmu iduće će godine najvažnija biti dodjela koncesija za turističko zemljište i izrada strategije razvoja, što će imati dugoročne strateške implikacije na razvoj tog sektora, a kao i ove godine provodit će se brojne udružene promotivne i druge tržišne aktivnosti javnog i privatnog turističkog sektora radi što uspješnije sezone«, ističe u razgovoru za Hinu ministar turizma Damir Bajs.
 
Dodjela koncesija, naknade (cijene) i druga 'tehnička' pitanja definiraju se uredbama koje su popratni podzakonski akti Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, donijetog u srpnju ove godine.
 
Te će uredbe, najavljuje ministar Bajs, uskoro, već krajem ove ili na samom početku iduće godine, na prihvaćanje u Vladu, koja će naposljetku i izdavati koncesije za turističko zemljište.
 
Koncesije će se dodjeljivati tvrtkama za zemljište koje nije ušlo u njihov temljeni kapital u pretvorbi na 50 godina za naknadu koja će se plaćati godišnje, a sastavljena je od fiksnog i varijabilnog dijela vezanog uz prihode tvrtki.
 
»Shodno tome onaj tko više zarađuje više će i plaćati«, kaže Bajs, dodavši da je takvo rješenje ocijenjeno pravednim i razvojno efikasnim.
 
Objašnjava da time nitko ne želi dodatno opteretiti poslovanje tvrtki, nego im omogućiti novi investicijski ciklus na površinama čije korištenje do sada nisu plaćale niti su na njemu smjele graditi, jer nije bilo u njihovu vlasništvu i nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi.
 
»Tvrtke koje sada rade na pojedinom zemljištu imat će prednost pri traženju koncesije, pravo na tzv. prioritetnu koncesiju, ali ako to ne žele tražiti, ne moraju jer im to nije obveza. Tada bi se koncesije davale natječajem po najvišoj cijeni, pa tko dobije dobije«, kaže ministar.
 
Očekuje da će najveći dio tvrtki, koje imaju pravo na prioritetne koncesije, to pravo i ostvariti, odnosno zatražiti koncesiju te ih do početka idućeg ljeta do lipnja 2011. i dobiti. Vjeruje da će za to imati i novca, a najvjerojatnije će koncesijsku naknadu moći plaćati i u ratama.
 
Ministar Bajs napominje da je u izradi uredbi Ministarstvo turizma surađivalo s Ministarstvom pravosuđa (koje je i nositelj Zakona), ali i u konzultacijama s privatnim sektorom, koji je od početka njegova mandata tražio prioritetno rješavanje upravo te problematike.
 
Donošenje Zakona o turističkom zemljištu ocjenjuje izuzetno važnim, jer je time nakon skoro 20 godina riješeno strateško pitanje hrvatskog turizma otvaranjem puta za dalji razvoj tvrtki i nove, prijeko potrebne investicije, posebno u hotele i kampove.
 
Time je to zemljište dobilo i status od posebnog nacionalnog interesa čime je izjednačeno sa šumskim i poljoprivrednim i ostaje u državnom vlasništvu, a riječ je o oko 100 milijuna kvadrata zemljišta, većinom na obali na najljepšim hrvatskim lokacijama.
 
Bitno je i to što će se novac od koncesija vraćati u turizam kroz poseban razvojno-turistički fond te lokalnoj samoupravi, koja će ga morati namjenski trošiti za poticanje standarda u turizmu.
 
Najavljuje i da će se iduće godine početi izrađivati dugo očekivani dokument strategije razvoja hrvatskog turizma.
 
Za taj je posao krajem studenoga ove godine završio prvi krug natječaja za iskazivanje interesa, a iako je otkupljeno desetak ponudbenih dokumentacija, stigle su dvije ozbiljne, pravovaljane ponude domaćih tvrtki koje se razmatraju. Uskoro, početkom iduće godine, ide i drugi krug natječaja gdje će se tražiti i ponude s cijenom.
 
»Kada se potpiše ugovor, rok za izradu te strategije je godinu dana, što je propisano natječajem, a ujedno i najkraći mogući rok za takav posao«, ističe Bajs. To znači da bi strategija razvoja hrvatskog turizma trebala biti dovršena 2012.

Povezani članci

Who's Online

We have 891 guests and no members online