O Komentiranju

Svrha komentara je slobodno iznošenje mišljenja i argumentirana rasprava s drugim korisnicima u skladu s općeprihvaćenim normama pristojnog komuniciranja.

Svaka zloupotreba komentiranja na portalu sankcionirati će se sukladno odlukama administratora i uredništva!

Naravno, nije nam namjera ušutkati kritiku i spriječiti korisničko upozoravanje na pogreške, kako u člancima, tako u temama od šireg značaja za našu lokalnu zajednicu, stoga dozvolite da Vas upoznamo s pravilima komentiranja na portalu ...

 

PRAVILA KOMENTIRANJA

Komentari se moraju držati teme članka.

Nije dopušteno međusobno prepucavanje korisnika u komentarima i rasprave koje nemaju veze s temom.

Nije dopušteno objavljivanje lažnih informacija s ciljem zavaravanja ili klevete drugih korisnika, novinara ili subjekata članka.

Zabranjeno je lažno predstavljanje u ime druge fizičke ili pravne osobe.

U komentarima su najstrože zabranjeni vrijeđanje, govor mržnje te propagiranje nasilja.

Neće se tolerirati vrijeđanje ili izravne prijetnje, kako drugim korisnicima, tako ni novinarima, autorima članaka, administratorima te osobama na koje se članak posredno ili neposredno odnosi.

Izravne prijetnje drugim korisnicima, administratorima, novinarima ili subjektima članka mogu biti podložne kaznenom progonu.

Zabranjeni su komentari i linkovi politički ekstremnog, moralno upitnog, uvredljivog ili pornografskog sadržaja. Takvi komentari neće se tolerirati, a mogu biti podložni i kaznenom progonu.
 
Pisanje isključivo velikim slovima smatra se vikanjem i također će se brisati.

Zabranjeno je postanje linkova na druge internetske stranice koje nemaju veze sa temom članka, odnosno ne pružaju dodatne informacije o temi.

Spamanje (postanje besmislenih i nesvrsishodnih poruka) nije dopušteno i brisati će se.

Administratori imaju pravo djelomično ili potpuno uređivati i brisati komentare.

Vaš komentar trebao bi zadovoljavati kriterije istinitosti, dobronamjernosti i korisnosti.
 

Prije nego na našim dugoratskim internet stranicama ostavite svoj anonimni komentar zamolili bismo Vas, sad kad ste znatiželjom došli već do ovdje, da pročitate i sljedećih nekoliko redaka...

SokratU staroj Grčkoj Sokrat je bio na glasu kao čovjek koji cijeni znanje.

Jednog mu je dana prišao poznanik i rekao mu:
- "Znaš li što sam upravo čuo o tvom prijatelju?"

- "Stani malo", odgovori Sokrat: "Prije no što mi išta kažeš, želim napraviti mali test. Zove se 'Test trostrukog kriterija'"

- "Trostrukog kriterija?"

- "Upravo tako", nastavi Sokrat: "prije nego što počneš pričati o mom prijatelju, mogao bi trenutak razmisliti zadovoljava li to neke kriterije. Prvi kriterij je Istina. Jesi li potpuno siguran da je to što mi želiš reći istina?"

- "Ne", odgovori poznanik, "zapravo sam to tek čuo i..."

- "Dobro", veli Sokrat: "znači, nisi potpuno siguran je li to istina ili nije. Da vidimo sada i drugi kriterij, kriterij Dobra. Je li to što želiš reći o mom prijatelju nešto dobro?"

- "Ne, naprotiv..."

- "Dakle", nastavi Sokrat: "želiš mi reći nešto loše o njemu, a nisi ni siguran je li to točno. Još uvijek možeš proći na testu, jer je ostao još jedan kriterij, kriterij Koristi. Hoće li to što mi želiš reći o mom prijatelju biti korisno?"

- "Ne, ne baš"

- "Pa", opet će Sokrat: "ako to što mi želiš reći možda nije istina, za njega nije dobro, a za mene nije korisno, zašto bi mi to uopće rekao?!"

Tako je govorio Sokrat... A on je, znamo, učili smo u školi, bio veliki mislilac i cijenjena osoba stare Grčke a da nije morao gurati balun u Olimpiakosa. 

Mudraci


Naravno da u Dugom Ratu dvije i po tisuće godina kasnije nema ni približno tako i toliko mislilaca, no svi Vi, dragi čitatelji, koji imate potrebu nešto javno reći, prisjetite se 'Testa trostrukog kriterija' prije nego što ostavite svoj komentar na ovim našim dugoratskim internet stranicama.

Sjetite se, dragi komentatori, da vaš komentar MORA zadovoljavati kriterije ISTINITOSTI, DOBRONAMJERNOSTI i KORISNOSTI za našu malu zajednicu.


Unaprijed Hvala!