Zbog obveze odvajanja poskupljuje odvoz otpada?

Početkom mjeseca na snagu je stupila regulativa koja nalaže obvezu odvajanja otpada, a općine i gradovi imaju dodatnih tri mjeseca za prilagodbu svojih komunalnih poduzeća novonastaloj situaciji. I dok neke jedinice lokalne samouprave (JLS) već u praksi primjenjuju odvajanje otpada, poput naše, u većini je ono tek u planu. Najveći problem će biti u velikim gradovima koje čekaju brojni izazovi. Racionalno je prema građanima lokalno graditi sustav zasnovan na primarnoj selekciji, dodatnom sortiranju ovako prikupljenog otpada, kompostiranju biootpada, te odvozu što je moguće manje ostatnog otpada na skupi centar na obradu. Zbog nedovoljnog fiskalnog kapaciteta pojedinih JLS, neophodno je što više koristiti sredstva EU fondova jer ono što se dobije bespovratno neće opteretiti građane kroz cijenu odvoza otpada.

Izvor: Poslovni dnevnik

Hrvatska je preuzela obvezu odvojenog prikupljanja 50% komunalnog otpada do 2020., kao i obvezu gradnje velikih centara koji će obrađivati ostatak otpada. Izgrađena su samo dva takva centra od kojih se jedan, Piškornica, ovih dana našao u žiži javnosti zbog direktora koji je sam sebi isplaćivao milijunski bonus.

Povezani članci

Who's Online

We have 159 guests and no members online