Livin' La Vida Loca - 2016. u Hrvata

Godina koja je za nama u hrvatskom je društvu, politici i kulturi bila - blago rečeno - živahna godina. Bila je to godina u kojoj smo pregrmjeli tri premijera, prve izvanredne izbore, u kojoj je potpredsjednik Vlade uhvaćen s prstima u korupcijskom pekmezu, a predsjednica sa srpskim čokoladicama u torbi. Bila je to godina kulminacija konzervativno-klerikalnog osvajanja društva. Godina u kojoj je nacionalistički i klerikalni juriš na vlast doživio snažan društveni otpor, u polju politike čak i djelomičan poraz, ali je svejedno u toj ofenzivi osvojio “nove teritorije”, uključujući javnu RTV i utjecaj na školstvo. Bila je to, ukratko, godina kad smo se opet više bavili prošlošću, nego budućnošću. Po tome smo (još uvijek) tipični istočni Europljani, piše Jurica Pavičić na stranicama Jutarnjeg Lista o kakvim se, nažalost, predcivilizacijskim i pretpolitičkim pitanjima ovo društvo u 2016. bavilo.

Izvor: Jutarnji List