Zanimljivosti..

Dalmatinski esperantisti proslavili 105. obljetnicu esperanta u Hrvatskoj

Uz zvuke himne esperanta i minutom šutnje preminulim esperantistima Društvo za esperanto "Split“ pridružilo se milijunima esperantista širom svijeta koji su u petak, 12. prosinca obilježili značajne esperanto obljetnice: rođendan dr. L.L.Zamenhofa, inicijatora međunarodnoga jezika esperanta, te 105. obljetnicu esperanta u Hrvatskoj i  95 godina djelovanja esperantista u Splitu te 60. obljetnicu rezolucije UNESCO-a o esperantu. Proslava je naslonjena na Međunarodni dan ljudskih prava koji se obilježava 10. prosinca, na dan kada je Opća skupština Ujedinjenih naroda 1948. godine usvojila i objavila Opću deklaraciju o ljudskim pravima. Deklaracija govori i o dužnosti promicanja razumijevanja, snošljivosti i prijateljstva među svim narodima. Upravo je to i cilj esperanista ...

ESPERANTISTI

Tekst i foto: Davor Grgat

U prigodnome izlaganju mr.sc. Ivo Osibov posebno je istaknuo važnost deklaracije kojom je Opća skupština UNESCO-a 10. prosinca 1954. u Montevideu priznala da rezultati postignuti pomoću esperanta na polju međunarodne intelektualne razmjene i zbližavanja naroda svijeta odgovaraju ciljevima i idealima UNESCO-a. Podsjetio je i na važnu ulogu koju je u tome imao Ivo Lapenna, profesor londonskoga sveučilišta, inače rođeni Splićanin.