A prava muškaraca?

MuškaracUmiru ranije, odlaze u penziju kasnije od žena, uz pitanje nerođene ili neželjene djece imaju samo obaveze, predstavljaju većinu beskućnika, počine većinu samoubojstva, češće zadobivaju ozljede na radnom mjestu, u 90 posto slučajeva izgube skrbništvo nad djecom nakon razvoda, donedavno su morali služiti vojni rok... Ne samo da svijest o postojanju pitanja vezanih za prava muškaraca nije prisutna u sadašnjosti, već se i ograničenja koja je njihova tradicionalna uloga nametala vrlo slabo izdvajaju i u interpretacijama prošlosti. Naravno, važno je naglasiti da borba za prava muškaraca ne oduzima od prava žena, već ih unaprjeđuje u onom smislu u kojem unaprjeđuje mogućnosti za istinsku rodnu ravnopravnost. Na žalost, rodna ravnopravnost se prečesto percipira kao "igra nultog zbroja" u kojoj je nužno da kada jedan dobiva onaj drugi gubi..., piše Tamara Puhovski članku na stranicama H-Altera ...

RODNA RAVNOPRAVNOST

Prava muškaraca - novina u hrvatskom vokabularu

Važno je naglasiti potrebu da se muškarci razmatraju i kao žrtve, a ne samo kao profiteri patrijarhata...

Piše: Tamara Puhovski / H-Alter
Izvor: H-Alter


Europska unija izuzetno je aktivna u području rodne ravnopravnosti, u onoj mjeri u kojoj se bavi pravima žena. Situacija u Hrvatskoj je dan-danas u velikom djelu ona patrijarhalnog društva koje nikada nije (posebno u nekim područjima) izgubilo dominaciju nad definiranjem rodnih uloga.

jesi li dovoljno muško

Patrijarhalno nasljeđe

Patrijarhalno nasljeđe; iako je na njega utjecao socijalizam i noviji razvoji kao što su globalizacija i europska integracija, još uvijek je dominantni kontekst u kojem funkcioniraju rodne uloge, posebno muške uloge.

Jedan od razloga je taj što su muškarci u patrijarhalnom društvu, pa tako i u hrvatskom društvu, zaduženi za političku i ekonomsku sferu i sve "ozbiljne stvari" dok su žene zadužene za privatnu sferu. Pitanje alternative muške uloge na ovim prostorima je tek u povojima.

papučari

Uloga priskrbitelja

Uloga muškaraca na ovim prostorima uvelike se preklapa s poželjnim muškim karakteristikama, ali ima i vrlo snažnu etničku komponentu. U tom kontekstu uloga priskrbitelja izuzetno je važan segment muškog rodnog identiteta.

Naime, iako je zbog socijalizma i gospodarske situacije na ovim područjima uloga muškarca kao jedinog priskrbitelja za obitelj dosta omekšala, priskrbiti za obitelj i dalje je nešto što se smatra važnom funkcijom muškarca. To je posebno važno u Hrvatskoj, gdje je nezaposlenost jedna od ozbiljnih pitanja.

Iako je nezaposlenost gospodarski jednako problematična i za muškarce i žene, razmatrajući ovo pitanje važno je obratiti pažnju na to da je nezaposlenost kod muškaraca nužno povezana s percepcijom koji udjel u tom teretu pripada muškarcu.

Nadalje, pitanje rodne diskriminacije ne pojavljuje se samo na radnom mjestu, već i doma, i ne samo s odraslima, već i s djecom.

U patrijarhalnom društvu djeca se vrlo rano nauče ponašati onako kako se od njih traži prema onome što se percipira kao "ispravno za njihov spol".

muškarac

 

"Pravo muško"

Prava muškaraca u Hrvatskoj su nepostojeća tema. Iako pate od posljedica patrijarhalnog konstruiranja muške uloge koja je i dalje vrlo prisutna i osnažena zbog nedavnog rata, muškarci u Hrvatskoj nemaju svijest o kolektivnim temama i interesima u području muških prava, osim u podgrupama kao što su branitelji, homoseksualci i tek nedavno samohrani očevi.

Pitanje je može li se istinska rodna ravnopravnost postići samo u androgenosti koja sjedinjuje ženski i muški aspekt identiteta, ili se može postići jednostavno (ili ne tako jednostavno?) prepoznavanjem, osvještavanjem i odgovornim korištenjem postojećih rodnih obrazaca.

PROČITAJ VIŠE...

rodovi