Energetski summit na sajmu SASO

Deseti Energetski summit, manifestacija koja se tradicionalno odvija u okviru 19. međunarodnog sajma SASO 2015., održat će se u četvrtak, 22. listopada, u Konferencijskoj dvorani Spaladium arene, s početkom u 10 sati. Skup će otpočeti predavanjem 'Edukacija osoba u tvrtkama, institucijama i jedinicama lokalne samouprave u svezi opskrbe električnom energijom' ukidanja monopola u proizvodnji i distribuciji električne energije kao posljedici reguliranja tržišta energijom u RH. Slijediti će predavanja 'Poluvodički energetski pretvarači u energetskim transportnim sustavima' (prof.dr.sc. Božo Terzić - FESB), 'Obnovljivi izvori energije u Hrvatskoj - vizija' (prof.dr.sc. Frano Barbir - FESB), "Projekt Alterenergy i Intermodal u SDŽ" (Ranko Vujčić i Martin Bućan - SDŽ), 'Razvoj E-mobilnosti' (Dino Novosel - HT Sektor strategije i razvoj poslovanja). 'GreenGo - mreža električnih skutera po sharing modelu' (Dura Grad Dubrovnik) i 'Spin City - car charing poslovni model' (Matija Krznar, Urban Mobilitv d.o.o.) Suorganizatori 10. Energetskog summita su Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split, Hrvatska gospodarska komora - ŽK Split i Hrvatska komora inženjera strojarstva..

Izvor: Dalmatinski portal

Na predavanju 'Zaštita potrošača i opći uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom', odnosno mjera koje je donijela HERA, a kojima se reguliraju odnosi između proizvođača električne energije, distributera, i krajnjih potrošača s ciljem što kvalitetnije opskrbe građana i stvaranja jednakih uvjeta za sve subjekte u procesu proizvodnje i distribucije električne energije, govorit će mr. iur. Nela Kovačević.