Predstavljena Strategija razvoja nautičkog turizma Hrvatske

dugi ratMinistar Kalmeta je predstavljajući napokon dugo pripremanu Strategiju razvoja nautičkog turizma Hrvatske između ostalog napomenuo da bi se u velikim problemima mogle bi se naći mnoge priobalne žapanije jer će lokalne vlasti morati revidirati svoje nautičke apetite i broj vezova svesti na 15 tisuća od planiranih čak 33.655 vezova. To će značiti i revidiranje postojećih prostornih planova u kojima su već ucrtane i te prekobrojne marine. No naši Općinari ne trebaju se brinuti (i) o ovome, jer je buduća dugoratska marina od 330 vezova predviđena prijedlogom prostornog plana u turističkoj zoni "Dalmacija" ušla u plan državne strategije razvoja nautičkog turizma ...

Revizija planova umanjuje lokalne nautičke apetite

Izvor: Slobodna Dalmacija, članak autora M. Džamba "Županije planirale 18.000 vezova viška"

Ministar mora Božidar Kalmeta u Šibeniku je predstavio dugo pripremanu Strategiju razvoja nautičkog turizma Hrvatske.

- Naša je vizija da u sljedećih 10 godina nautički turizam ostvari godišnji rast od 9,8 posto te da 2018. godinu dočekamo s 15 tisuća novih vezova, 15 novih vrsnih marina i da iznimno profitabilna grana turizma godišnje donosi 15 milijarda kuna - kazao je Kalmeta.

Dugi Rat danas
Dugi Rat danas...

Osim Dugoratske marine u planu su "prošle" i marina na Žnjanu, u Marini, Visu, Gružu, Slanom, Orebiću, Veloj Luki, Šibeniku (Mandalina), Zadru, Pakoštanima, Novalji, Rijeci, Puli i Rovinju.


jahte


 

Povezani članci

Who's Online

We have 189 guests and no members online