Mape tri tematske staze na području Općine Dugi Rat iz programa MadPaths

Obavještavamo ljubitelje planinarenja i šetnje u prirodi, kao i privatne iznajmljivače, da su tiskani katalozi i mape za tri tematske staze na području Općine Dugi Rat iz programa "MadPaths - Slika raskoši mediteranskog zaleđa". U sklopu projekta trasirano je, uređeno i opremljeno stotinjak pješačkih, biciklističkih i planinarskih staza na području toka rijeke Cetine. Kataloge i mape na hrvatskom i engleskom jeziku za goste željne aktivnog odmora ili one smještene u našim starim selima možete preuzeti u prostorijama općine ili TZ Dugi Rat..

MEDPATHS

Upoznajte raskoši mediteranskog zaleđa

Foto: Zdravko Cota i drugi autori

Kulturno-povijesne znamenitosti i lokaliteti, etnografska i prirodna baština te ugostiteljski i turistički objekti koji te sadržaje podupiru objedinjeni su i prezentirani u informativno-promidžbenim materijalima, panoima i info-kioscima, a u završnici projekta napravljen je prigodni katalog, svojevrsna "škrinja s blagom", kojim se, slikom i riječju, portretira bogatstvo ovog našeg područja.


Staza sv.Roko - Turska peć - Ume - Golubinka - Jesenice

Staza sv.Roko - Turska peć - Ume - Golubinka - Jesenice


CRKVA SV. ROKA U GORNJIM JESENICAMA

Kamena jednobrodna građevina od pravilno klesanog kamena s glavnim portalom na južnom pročelju i uređenim prostorom ispred ulaza u crkvu. Iznad glavnog portala nalaze se rozeta i preslica sa zvonima.

Crkva je izgrađena u XVIII. stoljeću, a unutar nje nalazi se vrlo vrijedan oltar arhitektonskog tipa, izrađen u drvu, a postavljen na stipes i menzu od raznobojnog mramora. U centralnom dijelu oltara središnja dva stupa uokviruju oltarnu palu koja prikazuje Bogorodicu s djetetom i svece. Rjječ je o vrlo kvalitetnom kiparskom ostvarenju iz XVIII. stoljeća.

GROBLJE SUSTJEPAN

Niže od crkve sv. Roka, u smjeru Jesenica, nalazi se groblje Sustjepan s dvostrukim crkvama sv. Stjepana i sv. Antuna Opata. Osim crkava, arheološko nalazište obuhvaća staro i novo groblje te uže okolno područje. U središtu nalazišta su crkve s unutarnjim presvođenim prolazom - južna posvećena sv. Stjepanu, a sjeverna sv. Antunu Opatu.

Postojeće crkve nastale su na mjestu starokršćanske, a potom i predromaničke crkve. U crkvi sv. Stjepana pronađena je oltarna ograda iz IX. st. Crkve okružuje staro groblje. Mnoštvo grobova pronađeno je ispod razine pločnika crkve, unutar ruševina i starih zidova crkve iz starokršćanskog doba. U antičko je doba na mjestu starog groblja i crkvica postojao hram, što potvrđuje i natpis u zidu crkve sv. Stjepana.


Staza Stomorica - Gornja Podstrana

Staza Stomorica - Gornja Podstrana


RURALNA CJELINA SELA KRUG

Nastala je na plodnoj zaravni na južnim padinama planine. Selo je zbijenog tipa, organizirano kao niz gospodarskih cjelina. Kuće su građene na tradicionalan način, priklesanim kamenom, i pokrivene dvostrešnim krovom.

U centru sela smještena je kamena jednobrodna crkva Velike Gospe, izgrađena u XIX. stoljeću. Crkva je orijentirana u smjeru jug-sjever te je pred njom formirana manja pjaceta.

Crkva Gospe od Stomorice izgrađena je na samoj litici planine zapadno od Omiša. Radi se o manjoj jednobrodnoj kamenoj građevini s polukružnom apsidom i jednostavnim zvonarom iznad ulaza. Dvostrešni krov pokriven je kamenim pločama.

Sjeverno od crkve smjestilo se naselje Naklice, a s platoa oko crkve pruža se dojmljiv pogled na Poljica, Omišku Dinaru te otoke i naselja uz more.

DVOJNA CRKVA SV. ANTE I SV. ROKA

Nalazi se u selu Podstrana. Na glavnom pročelju sjevernog dijela crkve nalaze se vrata s lukom nad kojima je bosančicom (jednom od inačica ćirilice) urezana godina 1666., a u južni je dio uzidan antički reljef "Silvana i nimfa". Na južnom zidu je i bočni ulaz s natpisom na bosančici koji svjedoči o polaganju kamena temeljca. Unutrašnjost crkve je ožbukana, a u svakom brodu na zidanoj menzi nalazi se drveni oltar iz XVII. st. Uz crkvu je smješten kameni zvonik iz XIX. st.

CRKVA GOSPE OD ROŽARIJA

Župna crkva u Gornjoj Podstrani jest crkva Gospe od Rožarija. Ova kamena jednobrodna građevina pokrivena dvostrešnim krovom od kupe kanalice smještena je pod vrhom Peruna. Na zapadnom je pročelju glavni ulaz s rozetom i zvonarom iznad njega. Crkva svojom veličinom dominira prostorom i jasno naglašava centralni dio sela.

 

Staza Krug - Sv.Maksim - Tugare - Dubrava

Staza Krug - Sv.Maksim - Tugare - Dubrava


CRKVA SV. MAKSIMA

Izgrađena je na visokom grebenu Mošnice iznad sela Krug. Spominje se već 1080. god. te se smatra jednom od najstarijih crkvica u Poljicima. Pravilno je orijentirana, jednobrodna crkva s polukružnom apsidom, zidana lomljenim kamenom i pokrivena dvostrešnim krovom od kamenih ploča. Ima i zidani zvonik na preslicu. Sjeverni joj je zid temeljen na podzidu od velikih kamenih blokova, a južni na stijeni. Brod je presvođen bačvastim svodom, a apsida polukupolom. Bočni zidovi raščlanjeni su nišama, ožbukani i ukrašeni pučkim geometrijskim i florealnim motivima crvene boje te posvetnim križevima. U crkvi je ploča s pleternim ornamentom te stupić s ranokršćanskim križem. Obnovljena je 2006. god.

CRKVA SV. KATE

Smještena je na istaknutom položaju u srednjim Poljicima i njoj gravitiraju sjeverni tugarski zaseoci. Prvi se put spominje u XIV. st. Jednobrodna je to građevina s izduženom pravokutnom apsidom i bočnom kapelom na sjevernoj strani. Zidana je lomljenim kamenom u obilnom vezivu, a presvođena prelomljenim svodom i pokrivena dvostrešnim krovom od kamenih ploča. Sa strana glavnih vrata nalaze se dva manja kamena otvora, a vrh pročelja čini barokna preslica s tri otvora za zvona. U unutrašnjosti su sačuvana dva oslikana drvena predoltarnika iz XVII. st., a na glavnom oltaru nalazi se drvena pala slikara Otonija.

DUBRAVA

Nekih 1,5 km istočno smjestila se crkva sv. Luke, ranoromanička građevina iz XII. stoljeća. Sprijeda ima otvoreni trijem, a straga okruglo svetište natkriveno kupolom. U crkvi je pokopan smederevski biskup Nikola Ugrinović na čijoj se nadgrobnoj ploči nalazi natpis iz 1577. godine.

Crkvu okružuje srednjovjekovno groblje s 14 ploča bez ukrasa orijentiranih u smjeru istok-zapad, dvama stećcima-sanducima i jednom pločom-stećkom ukrašenom reljefnim štitom.

Povezani članci

Who's Online

We have 230 guests and no members online