Općina Dugi Rat u 2023.

Općina Dugi Rat objavila je na stranicama Slobodne Dalmacije promotivni članak Tonča Bauka, načelnika općine, o općinskim projektima za razvoj općine te planovima za 2023., kojeg ispod prenosimo u cijelosti.

U izazovnoj 2022. smo ostvarili dio zacrtanih ciljeva i planova te pripremili temelje i osigurali sredstva za početak novih projekata i planova te za završetak već započetih u 2023. godini. Usvojen je proračun općine za 2023. Jednoglasno. Planirani prihodi za 2023. godinu iznose 4.564.168 eura, a rashodi 5.963.597 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine najveći dio ukupnog proračuna 47 posto i iznosi 2.778.286 eura što podrazumijeva prostorno plansku dokumentaciju. razne projekte i izgradnju objekata.
Veliki projekti su financirani jednim djelom iz sredstava EU fondova. Najhitniji dio je povećanje davanja prema dječjem vrtiću za plaće djelatnika te isto tako preuzimanje plaćanja određenih troškova održavanja samih objekta. Zbog ograničenih sredstava postupno uvodimo projekte iz godine u godinu, vodeći računa o četverogodišnjem razvojnom programu. Moram istaknuti da bez Općinskog vijeća koje zaista radi u interesu društvenog prosperiteta, a ne politiziranja, možemo ostvariti sve zacrtane ciljeve.
U svemu tome vodilja nam je isključivo bila: dobrobit i napredak stanovnika naše Općine! Smatram vrijednim istaknuti što nas očekuje sljedeće godine ...

Općina Dugi Rat u 2023.

Piše: Tonči Bauk
Foto: Ante Čizmić / Cropix, Art Foto Dugi Rat

Zbog ograničenih sredstava postupno uvodimo projekte iz godine u godinu vodeći računa o četverogodišnjem razvojnom programu. U svemu tome vodilja nam je isključivo bila dobrobit i napredak stanovnika naše Općine - ističe načelnik Tonči Bauk
Projekt vatrogasnog doma

Projekt vatrogasnog doma započeo je prije tri godine. Nastavljamo istim intenzitetom te želimo završiti uređenje jednog dijela kako bi vatrogasci koji sada koriste neadekvatne prostore unutar bivše tvornice prešli u prostor koji će zadovoljavati sve standarde potrebne za funkcioniranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Naime, Općina Dugi Rat je po provedenom javnom natječaju izabrala izvoditelja radova treće faze izgradnje i opremanja vatrogasnog doma. Radovi kreću u prvom mjesecu 2023., a završetak se očekuje u mjesecu kolovozu 2023.


Izgradnja dječjeg vrtića u Krilu

Za financiranje radova Općina je zatražila kreditiranje HBOR-a kako se adekvatnom raspodjelom novčanih sredstava kroz prihvatljive mjesečne iznose ne bi značajno utjecalo na proračunska sredstva.

Županija splitsko-dalmatinska je isto tako osigurala dio sredstava kroz svoj proračun. Ovim načinom osigurat ćemo i otvoriti mogućnosti rada i planiranja na više projekta u više društvenih područja uz najmanje opterećenje proračunskih sredstava.

Nakon što je Općina Dugi Rat napravila projekt rekonstrukcije postojećeg objekta stare škole na Krilu u dječji vrtić navedeni projekt je prijavljen u 2022. godini na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz program NPOO. Iznos ukupnog projekta je 9.685.000 kuna.

Već smo ranije objavili na našim službenim stranicama informaciju da će NPOO osigurati 4.320.000 kuna nepovratnih sredstava što nam daje poticaj i sigurnost da krenemo u realizaciju nama zaista važnog projekta.

Naša očekivanja su bila puno veća što se tiče iznosa subvencije, ali će Općina osigurati razliku sredstava kroz proračun za 2023. kako bi mogli u cijelosti završiti projekt za dobrobit svih, a ponajprije naše djece.

Po dobivanju Odluke o financiranju od strane Ministarstva i ishođenju građevinske dozvole koja je u tijeku odmah se pristupa rekonstrukciji i uređenju objekta.


Biciklističko-pješačka staza duž Općine

Projekt pješačke staze je izuzetno važan za naše područje koje se proteže na obalnom području gdje se pretežno organiziraju sva ljetna događanja. Stanovnici su oduševljeni s već izgrađenim dijelom pješačke staze na Dućama zbog same sigurnosti za pješake, a i sadržaja koji se nalaze na toj dionici.

Nastavljamo s projektom koji je u fazi ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a nakon dobivanja potrebne suglasnosti ide građevinska dozvola.

Osigurali smo sredstva za nastavak izgradnje jednog dijela pješačke staze, što ne znači da se ostatak pješačke staze neće graditi jer smo i ovaj projekt prijavili kao strateški projekti uvrstili ga u bazu projekata Urbane aglomeracije Split u čijem sastavu je i Općina Dugi Rat.

Na izradi projektne dokumentacije je i predio zapadnog dijela općine prema Bojnicama koju želimo isto tako započeti s izgradnjom krajem 2023. godine.


Uređenje novog prostora za knjižnicu i kulturni centar

Planiramo urediti i promijeniti namjenu jednog općinskog prostora u prostor za knjižnicu i kulturni centar. Postojeći prostor knjižnice ne odgovara stvarnim potrebama, a ujedno nedostaje jedan kutak u kojem bi naši kulturnjacl mogli prezentirati svojo radove.

Prostor je zamišljen kao mirni kutak za naše stanovnike koji mogu kvalitetno potrošiti svoje vrijeme uz čitanje knjiga i druge razne literature, korištenjem računala za informiranje te održavanje raznih manifestacija u kulturi.

Projekt je prijavljen u bazu projekata Urbane aglomeracije Split kao potencijalni za sufinanciranje sredstvima EU-a ili sredstvima iz nekih drugih izvora.

Dakle, plan je početkom iduće godine izraditi Projekt prenamjene i uređenja interijera, te potom vlastitim sredstvima ili sredstvima po raspisanim natječajima realizirati ovaj dragocjeni projekt.


Projekt luke Krilo i Bajnice

Veliki posao je napravljen od strane Županijske lučke uprave koja je luku Krilo stavila u svoj plan izgradnje i rekonstrukcije luka na području Splitsko-dalmatinske županije. Osigurana su sredstva za početak radova, a radovi bi trebali započeti u drugom kvartalu 2023. S navedenom investicijom nećemo riješiti problem svih brodara, ali idemo u realizaciju i drugih projekata. Jedan od tih projekata je i luka Bajnice.

Izrađeno je Idejno rješenje luke u naselju Bajnice, kao cjelovito rješenje koje obuhvaća buduću luku otvorenu za javni promet Banice i luku nautičkog turizma. Luka Bajnice je nastavak širenja kapaciteta za flotu brodova koja se nalozi unutar općino Dugi Rat.

Predmetno Idejno rješenje predstavlja koncepcljsko rješenje uređenja dijela obalnog pojasa u naselju Bajnice, I to onog dijela planiranog za lučka područja, sve sa svrhom utvrđivanja namjeno korištenja navedenog područja.

Prilikom Izrade rješenja luke Bajnice uzeti su u obzir elementi od općeg interesa i stručno-tehničke problmatike s težnjom da se ostvari racionalno, estetsko i ekološko uklapanje planirane luke u postojeću okolinu.

Navedene projekte Općina smatra strateškim jer stavljanjem u funkciju luke Krilo i Bajnice dobivamo prostor koji bi maritivno bio sređen a ujedno bismo riješili veliki broj vezova za brodare.


Prometno rješenje mjesta Dugi Rat s naplatom parkinga

Nalazimo se na listi malobrojnih općina uz obalu koje nisu uvele naplatu parkinga. Naplata parkinga ne uvodi se prvenstveno zbog financijske koristi već zbog uvođenja reda na pojedina područja. U ljetnom razdoblju dolazi do zagušenja centru, a ml želimo jednostavno promet preusmjeriti prema dislociranim lokacijama.

U prometnom elaboratu uređenja uvest ćemo 1 jednosmjerne ulice kako bismo dobili na prostoru za parking mjesta. Isto tako imamo problem s velikim kamionima i kombijima za koje smo predvidjeli lokaciju za parkiranje jer parkiranjem u centru mjesta dolazi do zagušenja prometa.


Pomoć školarcima

Općina Dugi Rat nastavlja i u 2023.    godini svoju četverogodišnju praksu sufinanciranja produženog boravka u Osnovnoj školi "Jesenice”. Sljedeće godine krećemo i korak dalje te ćemo osigurati i proračunska sredstva za sufinanciranje jednog dijela troškova radnih bilježnlca i ostalog školskog materijala osnovnoškolaca i srednjoškolaca s područja Općine Dugi Rat, izdavanjem određenih vaučera.

Općina svake godine dodjeljuje jednokratne novčane potpore i priznanja nadarenim učenicima i studentima sukladno Pravilniku o potpori učenja i studiranja nadarenih učenika i studenata Općine Dugi Rat. Osim jednokratnih potpora planiramo uvesti i sredstva za pomoć nadarenim učenicima za izvrsnost.


Socijalna skrb i pomoć udrugama

Općina sufinancira udruge “Zagrljaj". “Prijatelj" i “Agape” kojima ovim putem zahvaljujem na radu s djecom i odraslim osobama, na strpljenju 1 odnosu prema djeci s posebnim potrebama kao i pomoći našim stanovnicima u odmaklim godinama života.

Svi smo mi osjetljivi na navedenu temu, ali divim se roditeljima koji zaista s osmijehom odgajaju svoju djecu. Mi ćemo im kao 1 udruzi uvijek biti na raspolaganju u svakom trenutku u bilo kojem smlslu.

U proračun uvodimo i stavku za invalide 4. stupnja kako bi financijski pomogli roditeljima.

Povezani članci

Who's Online

We have 95 guests and no members online