Općina objavila javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru

Jerko Roglić, načelnik Općine Dugi Rat, objavio je javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat za 2019. godinu. Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu Zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Dugi Rat i prilaže uz propisanu dodatnu dokumentaciju u roku od 30 dana, putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat, na adresu: Općina Dugi Rat, Vijeće za davanje koncesijskih, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat, a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Planu i detaljima natječaja kojeg možete pronaći na službenim stranicama općine.  Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim, potpunim i usklađenim s Planom izdat će se koncesijsko odobrenje i to na rok od 1 godine (kalendarske godine). Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja pregledat će pristigle zahtjeve, te o istima odlučiti.

Izvor: Općina Dugi Rat

Prilozi, dokumenti:

- Izjava o davanju suglasnosti na prisilnu ovrhu
- Izjava o uklanjanju predmeta
- Zahtjev za koncesijsko odobrenje

Povezani članci

Who's Online

We have 100 guests and no members online