Općina poziva na prijavu kandidate za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima

Općina Dugi Rat oglasila je javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima, temeljen na Programu javnih radova "Zaštitimo okoliš" i povezan s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja koje se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Traži se 5 djelatnika/ica na rok trajanje javnih radova od 6 mjeseci. (P)opis poslova je sljedeći: radovi na održavanju šetnica, pješačkih putova (u smislu čistoće i prohodnosti), održavanju uređaja i opreme na tim površinama (posude za otpad, klupe i sl.), ostali radovi na zaštiti okoliša (npr. uklanjanje otpada iz okoliša ručnim putem, ručno sakupljanje otpada, čišćenje slivnih rešetki, travnjaka,  saniranje nelegalnih odlagališta otpada, održavanje čistoće spomenika kulture i slično). Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koji ispunjavaju uvjete iz mjere javnih radova HZZ. Prijave se podnose na adresu Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, u roku 8 dana od objave ovog poziva na HZZ. Uz prijavu treba  dostaviti: preslik osobne iskaznice, potvrdu o radnom stažu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Izvor: Općina Dugi Rat

javni radovi

Povezani članci

Who's Online

We have 64 guests and no members online