Poziv za prijavu štete od nedavnog požara

Naš župan je 16.listopada 2017. donio odluku o proglašenju elementarne nepogode uzrokovane požarom dana 7. rujna 2017. na području Općina Dugi Rat i Podstrana. Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda Općine Dugi Rat poziva sve mještane koji su pretrpjele štetu na imovini uslijed POŽARA NA PODRUČJU JESENICA 7.- 9. RUJNA 2017. g. da u Općinu Dugi Rat dostave podatke o nastaloj šteti na propisanom obrascu. Popunjeni obrazac treba se dostaviti: e-mailom na adresu: opcina @ dugirat.hr, ili faxom: 021/734-900 ili osobno na protokol Općine Dugi Rat. Obrasce prijave štete treba dostaviti do petka, 27.10. 2017.g. do 12:00 sati.

Izvor: Općina Dugi Rat