Uvid u lokacijsku dozvolu za izgradnju školske športske dvorane OŠ "Jesenice"

OŠ "jesenice"Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava Omiš, objavio je u današnjoj Slobodnoj Dalmaciji javno priopćenje svim vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama na kojima je predviđena GRADNJA ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE - u sklopu postojeće Osnovne škole "Jesenice", da mogu izvršiti uvid u lokacijsku dozvolu Klasa: Up/I-350-05/08-91/06 Urbroj: 2181/1-14-04-09-6-VM Omiš, 29.06.09. godine. Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava Omiš izdalo je lokacijsku dozvolu po zahtjevu OSNOVNE ŠKOLE "JESENICE" Dugi Rat. Uvid u lokacijsku dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objave ovog priopćenja u poslovnim prostorijama ovog ureda u Omišu, Trg kralja Tomislava 5, soba 2, u vremenu od 8 do 11 sati...

Izvor: Slobodna Dalmacija

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA
Upravni odjel za prostorno uređenje
Ispostava u Omišu
Klasa: Up/I-350-05/08-01/06
Omiš, 3.8.2009.

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava Omiš, na temelju čl. 94. Zakona o općem upravnom postupku preuzetog Zakonom o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku ("NN", br. 53/01), objavljuje

JAVNO PRIOPĆENJE

Svim vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama na kojima je predviđena GRADNJA ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE - u sklopu postojeće Osnovne škole "Jesenice" položena na dijelovima k.č.z. 8562,8563, 8566/5, 8566/1, 8565 i 8564 sve k.o. Jesenice i Oriju, Dugi Rat, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, priopćuje se da mogu izvršiti uvid u lokacijsku dozvolu Klasa: Up/I-350-05/08-91/06 Urbroj: 2181/1-14-04-09-6-VM Omiš, 29.06.09. g., koju je izdalo ovo tijelo po zahtjevu OSNOVNE ŠKOLA "JESENICE" Dugi Rat.

Uvid u lokacijsku dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objave ovog priopćenja u poslovnim prostorijama ovog ureda u Omišu, Trg kralja Tomislava 5, soba 2, u vremenu od 8 do 11 sati.

Dostava se smatra izvršenom nakon isteka 15 dana od dana objave priopćenja.

Povezani članci

Who's Online

We have 249 guests and one member online

  • admin