Zakoni štite velike korumpirane igrače

Udruga Partnerstvo za društveni razvoj u Hrvatskoj se afirmirala kao jedna od rijetkih koje se žele nositi s korupcijom, a predsjednik udruge Munir Podumljak u svojim javnim istupima ne štedi ni kolege iz civilnog sektora. Dapače, tvrdi on, korupcija je zahvatila sve segmente društva, pa i nevladine udruge koje se jednako grčevito kao i vladajuće elite bore za očuvanje stečenih pozicija. "Ne možete biti udruga za zaštitu ljudskih prava, a financirati se iz državnih fondova. Možete, naravno, i to mnogi čine, ali pri tome ne priznaju da su u sukobu interesa. Kako ćete, naime, prozivati državu i državne institucije za kršenje ljudskih prava - a upravo su tamo centri koji ugrožavaju prava građana - i primati novac od njih? Ne ide to...", kaže Munir Podumljak za "Spektar", prilog Slobodne Dalmacije ...

MUNIR PODUMLJAK, PREDSJEDNIK UDRUGE PARTNERSTVO ZA DRUŠTVENI RAZVOJ, 0 KORUPCIJI, NAJVEĆEM PROBLEMU HRVATSKOGA DRUŠTVA


Piše: Eda Vujević / Slobodna Dalmacija

 

Na temelju Vašeg uvida, ocjenjujete li da je korupcija i koruptivno ponašanje postalo uobičajeni model ponašanja u Hrvatskoj?

- Može se bez većih ograda zaključiti da je koruptivno ponašanje ne samo uobičajeni nego i primarni oblik ponašanja u Hrvatskoj danas. IakoMunir Podumljak kod navedenog stava treba izbjeći zamku zaključka da su "Hrvati", odnosno građanke i građani Hrvatske, po svom kulturnom određenju korumpirani, a što se kod određenih istraživanja i stavova stručne javnosti da iščitati između redaka. Naime, stav da su građani i građanke Hrvatske korumpirani je teza koja pogoduje hrvatskoj političkoj eliti jer tako ne snosi odgovornost za trenutačno stanje, odnosno nije odgovorna za uspostavu i razvoj društvenog sustava koji štiti interes uske skupine povlaštenih, a na štetu javnog interesa i interesa svih građanki i građana.

Munir Podumljak: "U korupciju se isplati investirati"

Što je, po Vašemu mišljenju, izvorište korupcije u nas i na čemu temeljite stav da je Hrvatska stvorena na korupciji?

- Pojednostavnit ću. U procesu tranzicije iz socijalističkog u demokratski sustav zadržane su sve ključne negativne pojave koje je država imala u prošlom sustavu - negativni kriteriji selekcije kadrova u političkim strankama, i samim time u vrhu državne i lokalne uprave, stvoren je zakonodavni okvir u kojem se s rastom razine moći smanjuje razina odgovornosti. Pod plaštom nacionalnog "čišćenja" provedeno je kadroviranje sustava koje je omogućilo potpunu političku ih interesnu kontrolu nad pravosudnim, policijskim i sigurnosnim aparatom. Postupkom privatizacije pripadnicima klanova "poklonjeni" su i stavljeni pod kontrolu svi ključni gospodarski resursi države, daljnjom privatizacijom i negativnom selekcijom mediji su postali zaštitnicima interesa navedenih skupina.


Mediji

Ni civilni sektor nije ostao pošteđen.

- Naravno. Proces se na kraju dovršava asimiliranjem civilnog društva pod parolom međusektorske suradnje i uređenja odnosa između države i civilnog društva. Uspostava ovakvog sustava nije mogla proći bez ozbiljnih posljedica - potpuno blokirano i neučinkovito pravosuđe, marginalizirana su osnovna ljudska i opća građanska prava i slobode, devastirana su prirodna bogatstva. Gospodarstvo se nije u stanju nositi s konkurencijom zbog deficita u odnosu između uvoza i izvoza, nema ozbiljne proizvodnje koja bi hrvatsko gospodarstvo učinila samoodrživim.

Današnji trend sustava jest usporiti reforme i što dulje zadržati stečene pozicije moći kako bi se nastavilo crpiti financijske i prirodne resurse države u korist uske skupine povlaštenih.

Vidjela sam iz analize Nacionalnog programa protiv korupcije, koju je Vaša udruga sačinila, da "napore" države da suzbije korupciju ocjenjujete otužnima i da tome programu ne dajete prolaznu ocjenu. Mislite li da država neće, ili ne može, ili se ne usuđuje zagristi u taj orah?

- Navedeni program još u fazi izrade ocijenili smo promašenim i neučinkovitim u smislu suzbijanja korupcije. Trenutačno stanje i upozorenja koja dobivamo od strane EU-a govore u prilog našoj tadašnjoj ocjeni.

Naime, kako je i sama ministrica pravosuđa Ana Lovrin jednom prigodom rekla: "Mi se moramo boriti protiv percepcije korupcije u Hrvatskoj", Nacionalni program je u svojoj biti usmjeren na promjenu percepcije građana, a neka. Naime, stav da su građani i građanke Hrvatske korumpirani je teza koja pogoduje hrvatskoj političkoj eliti jer tako ne snosi odgovornost za trenutačno stanje, odnosno nije odgovorna za uspostavu i razvoj društvenog sustava koji štiti interes uske skupine povlaštenih, a na štetu javnog interesa i interesa svih građanki i građana.

KRITIKA
Mediji i organizacije civilnog društva često nemaju dovoljno kritički pristup informacijama koje plasira Vlada


Nema pomaka

Drugim riječima, država želi prisvojiti svaki i bilo čiji eventualni uspjeh i zaslugu?

- Samu činjenicu da je provedena neka aktivnost, Vlada prikazuje kao uspjeh provedbe svoga Nacionalnog programa, ali ne daje mjerljive i konkretne indikatore je li uistinu došlo do poboljšanja - činjenica da je neka aktivnost provedena samo po sebi ne znači i da je uspjela. Istodobno, česta je pojava da mediji i organizacije civilnog društva nemaju dovoljno kritički pristup informacijama koje plasira Vlada, a koje govore o tome kako je došlo do znatnih poboljšanja u suzbijanju korupcije. Ovo produbljuje jaz i nepovjerenje građana spram države i ostalih sudionika procesa suzbijanja korupcije.


Mislite da nekog brine nepovjerenje građana?

- Ovakav pristup mogao bi nam se vratiti kao bumerang - kada će za provedbu određenih antikorupcijskih mjera biti potrebno sudjelovanje i podrška javnosti, ona će izostati. Time boljitak odgađamo na neodređeno vrijeme. Naša istraživanja pokazuju da većinu ključnih nositelja provedbe mjera suzbijanja korupcije građani smatraju korumpiranima, te da navedeni pristup ne daje pozitivne rezultate. Korijeni korupcije onemogućuju ozbiljnije inicijative suzbijanja korupcije.

Samim time teško je očekivati da će se zadržavanjem postojećeg pristupa u suzbijanju korupcije bilo što promijeniti. Budući da je situacija ozbiljna, Vlada će se morati odrediti želi li rješavati problem. Na građanima je da sude hoće li kroz demokratske procese sankcionirali ponašanje vlasti.

Prosječnom čovjeku je dojadilo čekati bolje sutra. Korupcija cvjeta, a pravni okvir daje sigurnost povlaštenima što korupciju čini isplativom


U kojoj su relaciji, po Vašemu mišljenju, potpuno neučinkoviti Zakon o sprječavanju sukoba interesa, potpuno jalovi Ured za suzbijanje pranja novca i jačanje korupcije?

- Pravni okvir namjerno je rađen da umanji ili eliminira odgovornost velikih igrača. Zakoni su dio općeg neučinkovitog sustava i golemi ih je broj, a država promjene dozvoljava na kapaljku. "Prosječnom" promatraču već je dojadilo čekati bolje sutra.

U takvom okruženju korupcija cvjeta i razvija se jer pravni okvir i usporeni trend reformi daje sigurnost povlaštenim. To je signal da se u korupciju isplati investirati.

Obučava se nova generacija korumpiranih činovnika i činovnika korupcije koji će nastaviti trend otpora prema promjenama.

Povezani članci

Who's Online

We have 148 guests and one member online

  • admin