Ugasite svjetla: Sat za naš planet

Akcija "Sat za planet Zemlju 2014." održati će se u subotu, 29. ožujka 2014. od 20:30 do 21:30 sati. Glavna svrha Sata za planet Zemlju je stvoriti svijest o problemima s kojima se suočava naš planet: zbog klimatskih promjena, zbog prekomjernog trošenja svih resursa, zbog nebrige.. U najveću svjetsku volontersku akciju koja se provodi u više od 150 zemalja svijeta, Hrvatska se uključuje sa 55 grada, a u mrak će utonuti i najpoznatije znamenitosti, pa i ove naše, poput dugoratske krnje piramide šljake, gdje je nebriga struktura odavno ugasila svijetlo napretka.. No dobro, sat mraka dobro će mi doći za učinit đir, a može poslužiti i kao idealan prijedlog nekoj osvještenoj smišnici za večernju šetnju uz naše plaže i šetnicu (gdje je ima).. A škuribanda blizu...

EARTH HOUR 2014.

Ugasite svjetla: Sat za naš planet..

More

More

Smišnica