Govor načelnika na svečanoj sjednici povodom Dana Općine

Na današnji dan slavimo 21.rođendan naše općine, iako je u početku dan Općine Dugi Rat i njenog osnivanje bio dana 16. travnja u međuvremenu je došlo do pomaka dana općine na blagdan sv. Josipa, ipak je red da se prisjetimo tog povijesnog datuma osnivanja naše općine. Uz pomoć i zagovor našeg sv.Josipa,  zaštitnika općine Dugi Rat i svih radnika, uspješno brodimo u ovim uzburkanim vremenima, pogotovo ekonomskim, već 21 godinu, a nadamo se da ćemo proslaviti još mnogo, mnogo rođendana ...

DAN OPĆINE DUGI RAT 19. OŽUJKA 2014.

Snimka svečane sjednice općinskog vijeća

Video: Jakov Velić / TV Dugi Rat, Art FotoGovor načelnika na svečanoj sjednici povodom Dana Općine

Piše: Jerko Roglić, načelnik

Štovane dame i gospodo,

Jerko RoglićŠtovani predsjedniče Općinskog vijeća dr. Josipe Banoviću, potpredsjednici Ivane Roso i Milane Trogrliću, štovani vijećnici, donačelniče gosp. Damire Ivaniševiću, uposlenici općine, dragi gosti i predstavnici medija.

Na današnji dan slavimo 21.rođendan naše općine, iako je u početku dan općine i osnvanje bioo dana 16. travnja u međuvremenu je došlo do pomaka dana općine na blagdan sv. Josipa, ipak je red da se prisjetimo tog povijesnog datuma osnivanja naše općine.

Uz pomoć i zagovor našeg sv.Josipa zaštitnika općine Dugi Rat i svih radnika uspješno brodimo u ovim uzburkanim vremenima pogotovo ekonomskim, već 21 godinu, a nadamo se da ćemo proslaviti još mnogo, mnogo rođendana.

Sve nazočne ovoj sjednici najsrdačnije pozdravljam i zahvaljujem se na odazivu i časti koju ste nam ukazali vašim dolaskom.

Posebna mi je čast pozdraviti uvažene goste izvan naše općine koji su došli uveličati ovaj svečani dan, te molim da ih pozdravimo pljeskom dobrodošlice.

Također želim pozdraviti sve nazočne gospodarstvenike i poduzetnike, predstavnike Vodovoda, Peovice, HEP-a, HC, Žc, predstavnika policije, predstavnika udruge brodara Krilo.

Posebno pozdravljam predstavnike Lučke kapetanije Splita i Omiša (koje sam prošle godine nenamjerno preskočio pozdraviti). Pozdravljam ravnatelja OŠ Jesenice gosp. živka Dropulića, te ravnateljicu Dječjeg vrtića gđu Biljanu Brkan, i direktoricu TZ općine Dugi Rat gđu Katu Brahović.

Pozdravljam predstavnike svih udruga, predstavnike mjesnih odbora te predstavnika medija. Na kraju pozdravljam nazočne uposlenike Općine, te sve ostale drage goste koje nisam spomenuo.

Koristim priliku čestitati današnjim dobitnicima općinskih nagrada gosp. Ivi Pejkoviću, gosp. Nikici Loziću, te gospodi Tomislavu i Zvonimiru Čikotić koji će tijekom ove svečanosti dobiti zaslužene nagrade.


Dragi prijatelji,

Danas kada slavimo svetkovinu svetog Josipa i Dan općine prisjećamo se svih onih prošlih godina koje su ostale iza nas. One su bila veoma turbulentna u smislu da su se dešavale i dobre i loše stvari.

Današnji trenutak stanja bivše tvornice veoma nas razalošćuje jer već 3 godine niti državna tijela, niti vlasnici firme Landmark ne poduzimaju ništa da se krene sa mrtve točke i da se otvori perspektiva razvoja naše općine.

Učiniti ćemo sve da to primijenimo i da u prostor bivše tvornice DALMACIJA a danas do našem UPU, turistička zona Dalmacija, ponovo kada zona profunkcionira vratimo kapelicu sv. Josipa gdje je ona desetljećima ranije i bila.

Ovom prigodom želim se osvrnuti na prošlogodišnje razdoblje i istaknuti najvažnije aktivnosti tijekom tog perioda.

Najznačajniji programi koje smo u prošloj godim ostvarili su programi gradnje i programi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

U programu gradnje najvažnija točka bila je izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u Dućama ciju smo realizaciju počeli početkom travnja 2013.g.

Ali 18.05.2013. stupaju na snagu Izmjene i dopune Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, pa smo po sili zakona morali odustati od prikupijanja sredstava naknade za priključenje i naše odluke prilagoditi novim zakonskim uvjetima.

Nakon dužih konzultacija sa resornim Ministarstvom i komunalnim poduzećem Vodovod došli smo do rješenja te donijeli odluke po kojima će korisnici kanalizacije moći dragovoljno udruživati svoja sredstva sa Vodovodom, a ovo će poduzeće nastaviti izgradnju, nadam, se nastavku radova već tijekom ovog mjeseca.

Dosta smo napravili na uređenju zgrada kulture u starim selima Jesenice i Duće, odnosno zgradi Blagajna i uređenju stare škole u Dućama kao i uređenju potpornog zida na groblju sv. Marka također u starom selu Duće.
za ulicu Glavica u Dugom Ratu izvršili smo uknjižbu u Z-K odjelu u Omišu, te naručili projekt rekonstrukcije navedene ulice. Nadam se da ćemo tijekom ove godine ovu ulicu urediti i da će stanovnici ovog dijela općine napokon biti zadovoljni.

Izradili smo idejni projekt Vatrogasnog doma, te očekujemo suglasnost na projekt susjeda firme LANDMARK kako bi mogli dobiti lokacijsku dozvolu.

U izradi je projekt maritimnog rješenja obalnog pojasa od restorana Bracera do lučice Vavlje u Dućama.

Nastavili smo sa uređenjem tematskih staza u starom selu Jesenice za čijeg smo izvođača odabrali firmu "Prvi Treptač". Ova aktivnost financirana je bespovratnim novcem iz Europskih fondova.

Iz programa održavanja navesti ću najvažnije stavke:

- Uređenje pera u Dućama (ukupno 8 pera), te nasipavanje i uređenje plaža duž čitave obale

- uređenje četiri šetnice u Dućama te 2 nogostupa (Dugi Rat i Sumpetar)

- dosta novca potrošili smo na rekonstrukciju postojeće kanalizacije koja zbog povećanog broja priključaka funkcionira sa poteškoćama i zastojima, te rješenje vidim u izgradnji kanalizacijskog sustava središnjeg i zapadnog dijela za čiju dokumentaciju intenzivno pripremamo projektni zadatak, te bi do kraja lipnja ove godine morali dobiti izrađivača projektne dokumentacije, a novce za dokumentaciju smo osigurali zajedno s Hrvatskim vodama, Ministarstvom poljoprivrede i svjetskom bankom.

Sa zadovoljstvom mogu iznijeti da smo veliki problem izbijanja fekalija na površinu za vrijeme velikih kiša na potezu Žilića potok - Rivica u Dugom Ratu napokon uspješno riješili.

I ove godine organizirali smo čišćenje plaža na način da je usluga bila kvalitetna i na nivou kako zaslužuju naše plaže.

Velike rashodovne stavke su nam:

- Eko renta gradu Splitu (300.000,00 kn)

- Prijevoz učenika i studenata (400.000,00 kn)

- troškovi električne energije - javna rasvjeta (650.000,00 kn)

- održavanje javne rasvjete (150.000,00 kn)

Od manjih investicija ali zato ne manje značajnih svakako bi spomenuo izgradnju pješačke staze na istočnom dijelu ulaza u Dugi Rat uz magistralu sa druge strane odbojnika.

Godinama su stanovnici ovog dijela naselja na opasnoj krivini bili prinuđeni hodati kolnikom magistrale i time bili izloženi pogibelji. Zato je ovaj projekt mali po iznosu financiranja, ali velik po značaju i sigurnosti naših stanovnika.

Pored investicija gdje smo kao općina bili izravni investitori i financijeri sudjelovali smo u projektima koje su financirale državne firme.

Tako je u dogovoru i izvedbi HEP-a utrošeno 1.000.000,00 kn za energetski prsten naselja Dugi Rat čime je osigurana izuzetna kvalitetna opskrba električnom energijom. Također, naselje Orij se napaja posebnim kabelom iz trafostanice u Dugom Ratu. Sijedi izmještaj trafostanice na Sumpetru.

U planu je projekt pojačanja mreže Bajnice - Krilo sa 2 trafostanice što podrazumijeva izmještaj starih i veću snagu novih.

Predviđen je projekt opskrbe starog sela Duće koji bi se spojio kabelom od Kruga. Za ovu posljednju energetsku investiciju koja bi iznosila cca 1.000.000,00 kn novce bi trebala osigurati Općina i županija.

Sve skupa do sada učinjeno u 2013. g. kao i ono što se predviđa do kraja 2014. g. iznosi cca 10.000.000.00 kn ulaganja u kvalitetniji elektroenergetski sustav općine Dugi Rat.

Hrvatske ceste na predjelu Duće Luka vrše sanaciju odrona, nadamo se brzom završetku radova, a naše vozače do tada molim za strpljenje.

U programu javnih potreba socijalne skrbi zadržali smo prosjek rashoda od cca 1.100.000.00 kn.

Pored redovne djelatnosti Udruga koje redovito financiramo, tu su i jednokratne novčane pomoći socijalno potrebitima u iznosu od 250.00,00 kn te subvencija pokaznih prometnih karata koj sam već ranije naveo

Progam javih potreba u kulturi za prošlu godinu je iznosio 830.000,00 kn, a taj trend zadržan je i u tekućoj godini.

Pored redovnih djelatnosti udruga u kulturi imamo i dugoratsko Kulturno ljeto sa Festivalom poljičkog soparnika u ukupnom iznosu od 150.000,00 kn. Tu su još ulaganja u obnovu zgrada kulture: zgrada blagajna, stara škola u Dućama te zgrada stare općinee.

Program javnih potreba u sportu pratili smo iznosom od 1.730,00 kn. Pored redovne djelatnosti sportskih udruga tu su usluge prijevoza u sportu te usluge tekućeg održavanja sportskih objekata. Za ovu tekuću godinu smanjili smo troškove prijevoza sportaša za 25%.

Valja napomenuti da se svi naši sportovi uspješno nose u svojim ligama, kao i pojedinačni sportovi, a posebno bih apostrofirao nedavno osvojene dvije titule svjetskih prvaka u kick-boxingu. To su osvojila braća Tomislav i Zvonimir Čikotić koji su među nama i koji će dobiti tijekom ove svečanosti osobne nagrade.

Svim sportašima od srca čestitam na njihovim uspjesima.

Od značajnijih poslova u tekućoj godim planiramo:

- uređenje središnjeg parka u Dugom Ratu (tzv park Bombardeli) i to prvu fazu - građevni radovi

- završiti dokumentaciju i ishoditi potrebne dozvole za vatrogasni dom, te eventualno započeti radove

- izgraditi tematske staze u starim selima prema projektu uređenja tematskih staza

- završiti do kraja rekonstrukciju kanalizacije Žilića potok - lučica Dugi Rat (do sada je urađen glavni dio, sijedi završni dio i zaštita cijevi u moru)

- dohranjivanje plaža i uređenje oštećenih šetnica posebno šetnice u Sumpetru od Čiče do bazena Zemunik.    

- programe javnih potreba u socijali, kulturi i športu financijski ćemo zadržati na prošlogodišnjoj razini s tim da smo smanjili troškove prijevoza sportaša za 25% kako sam već ranije naveo.


Štovane prijateljice i prijatelji, štovana gospodo, iz navedenog vidite da nas i u tekućoj godini čeka mnogo posla kako bi izvršili sve zadaće koje smo planirali kroz naše programe. isKreno se nadam uz pomoć sviju vas, posebno općinskih vijećnika, donačelnika, te općinskih službi da ćemo sve zadaće uspješno izvršiti.

Dragi moji prijatelji, Na kraju ovog mog izlaganja želim vam se svima zahvaliti na suradnji za proteklo jednogodišnje razdoblje, želim svima skupa kao i Vašim obiteljima čestitati Dan općine i blagdan Sv. Josipa, zaštitnika naše općine te svih radnika i trudbenika, svim Josipama i Josipima čestitam sretan imendan, još jednom čestitam svim nagrađenima kojima će tijekom sjednice biti uručene zaslužene općinske nagrade.

Jos jednom uz najbolje želje želim svima sretan blagdan sv. Josipa i Dan općine.

Hvala na strpljenju i živili!

Povezani članci

Who's Online

We have 55 guests and no members online