Danas ističe rok za primjedbe na prijedlog promjena i dopuna PPU Općine Dugi Rat

trafostanicaDanas (srijeda) je zadnji dan za podnošenje primjedbi na prijedlog izmjena i dopuna PPU Općine Dugi Rat. Evo jedne primjedbe koju je uložila skupina mještana Dugog Rata...
Mi, dolje potpisani mještani (popis i potpisi mještana su priloženi primjedbi, op.ur.) općine Dugi Rat ulažemo primjedbu na Prostorni plan uređenja općine Dugi Rat koja se odnosi na smještaj trafostanice u jugoistočnom dijelu mjesta kojom se opskrbljuju električnom energijom otoci Brač, Hvar i Vis. Kako prostorni plan treba biti vizija budućeg izgleda i sadržaja nekog prostora, smatramo da navedena trafostanica treba biti premještena sa sadašnje lokacije u centru mjesta na prostor udaljen od stambenih objekata ili eventualno izgrađena na sadašnjoj lokaciji u zatvorenom objektu manjih dimenzija od sadašnjih ...


PIŠEM HEP-u, TINTA MI SE PROLI

Izmjestite trafostanicu iz centra mjesta

Piše: Mladen Kadić ispred grupe mještana Dugog Rata

Kako njena namjena više nije u funkciji lokalnog stanovništva, od interesa svih bi bilo njeno premještanje i sa stanovišta dobivanja građevinske površine za objekte od opće društvene koristi ili pak zelenih površina koje su potrebne mjestu koje je odabralo turizam kao pravac razvoja.

Svjesni smo trenutne ekonomske situacije i nepovoljnog vremena za takve investicije, no Prostorni plan se donosi za budućnost, a skorim ulaskom u Europsku uniju ionako ćemo se trebati uskladiti s njihovom regulativom koja je restriktivna u području zaštite okoliša.

Ukoliko u ovom trenutku nije moguće dobiti suglasnost Hrvatske elektroprivrede d.d. na predložene izmjene Prostornog plana, tražimo da se u području industrijske zone Glavica, iznad postrojenja Messer Croatia plin d.o.o. na trasi dalekovoda ucrta rezervna trafostanica, a u tekstualnom dijelu Prostornog plana zahtijeva od Hrvatske elektroprivrede d.d. da u svojim razvojnim planovima izvrši dislociranje postojeće trafostanice na predloženo zemljište u vlasništvu Općine Dugi Rat.

Nadamo se da ćete, u svrhu dobrobiti lokalne zajednice, usvojiti našu primjedbu i promijeniti Prostorni plan u tom dijelu.

Povezani članci

Who's Online

We have 174 guests and no members online