Zabrinutost zbog nacrta zakona o vodama

U novom zakonu nisu predviđeni mehanizmi zaštite od nekontrolirane privatizacije vodnih resursa, kao niti institucionalizirano sudjelovanje građana i drugih dionika u izradi osnovnih regulativnih dokumenata, upozoravaju hrvatskih biskupi. Prema novim nacrtima tih dvaju zakona, sustav gospodarenja vodama je još više centraliziran, što je u izravnoj suprotnosti s demokratskim standardima kao i s regulativom EU, drži komisija "Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije koja je pozvala na javnu raspravu o tim pitanjima koji su od životne važnosti za sve hrvatske naraštaje ...

 

Zabrinutost zbog nacrta zakona o vodama


Izvor: Hina


Komisija "Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije u svom je priopćenju izrazila zabrinutost zbog načina pripremanja zakona o vodama i financiranju vodnog gospodarstva, obzirom da ih je Vlada sredinom rujna iznenada povukla iz zakonodavnog postupka, te povjerenstvu dala da izradi nove nacrte tih zakona.

Komisija "Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije izrazila je zabrinutost zbog novog nacrta zakona o vodama

Prema novim nacrtima tih dvaju zakona, sustav gospodarenja vodama je još više centraliziran, što je u izravnoj suprotnosti s demokratskim standardima kao i s regulativom EU, drži "Iustitia et pax".

Za razliku od nacrta koji su prošli dva saborska čitanja, novi nacrti predstavljaju značajno udaljavanje od demokratskih standarda javnih služba i usluga, jer ne predviđaju Institut za vode, kao ni osnivanje institucije Hrvatske regulatorne agencije za vodne usluge.

Institut za vode bi mogao usmjeravati i savjetovati u provedbi europske Okvirne direktive o vodama te donositi brojne smjernice nužne da se ciljevi Strategije i Okvirne direktive što racionalnije ostvare. Nedopustivo je i s obzirom na regulativu i praksu EU da sve to bude u ingerenciji jedne ustanove - Hrvatskih voda.

Hrvatska regulatorna agencija za vodne usluge odobravala bi strukturu njihove cijene te jamčila socijalno prihvatljive uvjete vodnih usluga.

Novim nacrtima nije predviđen socijalni opskrbni minimum koji bi bio zajamčen siromašnom sloju građana. Taj minimum trebao bi biti besplatan, što bi se kompenziralo višom cijenom za često nekontroliranu i rasipnu potrošnju vode.

Također nisu predviđeni mehanizmi zaštite od nekontrolirane privatizacije vodnih resursa, kao niti institucionalizirano sudjelovanje građana i drugih dionika u izradi osnovnih regulativnih dokumenata.

Komisija "Iustitia et pax" Hrvatske biskupske konferencije pozvala je na javnu raspravu o tim pitanjima koji su od životne važnosti za sve hrvatske naraštaje.

Od državnih vlasti i resornog ministra očekuju povlačenje tih, kako ističu, neprihvatljivih nacrta, kao i predlaganje nacrta zakona koji će poštivati navedena prava, dužnosti i legitimne javne interese.