Poreznici kreću u pohod na vile, jahte i dragulje

Ministar financija Ivan ŠukerNakon što je stupio na snagu novi zakon o osobnom identifikacijskom broju ministar financija Ivan Šuker potpisao je i pravilnik koji objašnjava koju sve imovinu građani moraju prijaviti državi, kako će to učiniti i sadržaj podataka koje moraju dostaviti, piše Večernji list. U pravilniku se izričito navodi da će porezna uprava prikupljati podatke o fizičkim osobama: vlasnicima plovnih objekata, motornih vozila, zrakoplova i nekretnina. Provjeravati će se vlasnici i suvlasnici poduzeća, koji će se morati izjašnjavati o privatnoj imovini, vlasništvu nad tvrtkama, ušteđevini, načinu na koji su došli do imetka i slično. Stvaranje baze podataka o imovini građana bit će dugoročan posao, no on neće biti bezazlen i jednostavan. Za početak evidentirat će se zatečeno stanje, a provjere će uslijediti naknadno, pokaže li se da neki troše mimo platežnih mogućnosti naznačenih u poreznoj kartici ...

NOVI PRAVILNIK
 
Ivan Šuker kreće u pohod na vile, jahte i dragulje
 

Ministarstvo financija priprema teren za sveobuhvatnu kontrolu imovine građana i poduzeća. Porezni savjetnici su također oprezni, pa ne žele javno tumačiti nove propise, to više što je vlast i do sada mogla kontrolirati porijeklo imovine
 

Izvor: Večernji list
 

Nakon što je stupio na snagu novi zakon o osobnom identifikacijskom broju ministar financija Ivan Šuker potpisao je i pravilnik koji objašnjava koju sve imovinu građani moraju prijaviti državi, kako će to učiniti i sadržaj podataka koje moraju dostaviti, piše Večernji list.

Ivan Šuker, ministar financija

Po svom nazivu, “Pravilnik o postupanju u dobroj vjeri” sugerira da u tom poslu ne bi trebalo biti prisile, no tek treba vidjeti kako će ga porezne vlasti odraditi. Porezni savjetnici kažu da sam zakon, uz prateći pravilnik koji je objavljen u službenom glasilu, omogućuje Vladi da od svih građana traži da daju podatke o vlastitoj imovini i izvorima prihoda.
 
Izričito se navodi da će porezna uprava prikupljati podatke o fizičkim osobama: vlasnicima plovnih objekata, motornih vozila, zrakoplova i nekretnina. Jednako tako provjeravat će se vlasnici i suvlasnici poduzeća, koji će se morati izjašnjavati o privatnoj imovini, vlasništvu nad tvrtkama, ušteđevini, načinu na koji su došli do imetka i slično.
 
Izjava o izvorima stjecanja imovine i prijava činjenica bitnih za oporezivanje bit će standardizirana; u njoj se npr. traži od poreznih obveznika da se izjasne i o tome imaju li kuće, stanove, tvrtke, plovila, ušteđevinu, umjetnine, dragulje ili lovačko oružje.
 
Ministarstvo financija zasad se ne izjašnjava hoće li u dobroj vjeri tražiti od svih građana da u nekom razumnom roku ispune izjave ili će pozivati samo one koji će u budućnosti kupovati jahte, stanove i avione.
 
Porezni savjetnici su također oprezni, pa ne žele javno tumačiti nove propise, to više što je vlast i do sada mogla kontrolirati porijeklo imovine.
 
Stvaranje baze o imovini građana bit će dugoročan posao, no on neće biti bezazlen i jednostavan. Za početak evidentirat će se zatečeno stanje, a provjere će uslijediti naknadno, pokaže li se da neki troše mimo platežnih mogućnosti naznačenih u kartici.