Kreće projekt razvoja širokopojasne infrastrukture izgradnjom optičke mreže

Općina Dugi Rat u suradnji s Gradom Omišom (koji je nositelj cijelog zajedničkog projekta) te Općinama Podstrana i Zadvarje osigurali su platformu za provedbu projekta razvoja širokopojasne infrastrukture izgradnjom optičke mreže koja omogućava brzine od minimalno 100 Mbit/s za sve one privatne, poslovne i javne korisnike koji takvu mrežu nemaju.
Projekt će se sufinancirati bespovratnim sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Hrvatski Telekom je u natječaju odabran kao nositelj projektnog prijedloga razvoja optičke mreže, ukupne vrijednosti 52.209.342 kn, od čega je Hrvatski Telekom osigurao 32.064.390 kn vlastitih sredstava, a 20.144.952 kn bespovratnih sredstava je iz fondova Europske unije.
Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta koji bi trebao biti završen do 2023. godine je potpisan 10.02.2020. u Omišu.
Projekt je od izuzetne važnosti za sve četiri JLU jer doprinosi povećanju njihove atraktivnosti u privlačenju poduzetništva, povećanju efikasnosti javnih i privatnih usluga i povećanju računalne pismenosti s naglaskom na rastući sektor ruralnog turizma, što je posebno značajno za zaobalna područja kojima će se provedbom projektnih aktivnosti znatno povećati brzina interneta.

Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Omišu, te općinama Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje

Izvor: Omis.hr

Prijavom na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Općine Dugi Rat, Grada Omiša, te općine Podstrana i Zadvarje odabran je kao prihvatljiv za sufinanciranje bespovratnim sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

U drugoj fazi Natječajnog postupka, Hrvatski Telekom je odabran kao nositelj projektnog prijedloga razvoja optičke mreže, ukupne vrijednosti 52.209.342,37 kn, od čega je Hrvatski Telekom osigurao 32.064.390,09 kn vlastitih sredstava, a 20.144.952,28 kn bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije.Slijedom navedenog, dana 10. veljače 2020.g., gradonačelnik Grada Omiša, Ivo Tomasović, dipl.oec., Boris Drilo, član Uprave HT-a i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije, te Nataša Rapaić, članica Uprave HT-a i glavna operativna direktorica za privatne korisnike, potpisali su Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta koji bi trebao biti završen do 2023. godine.

Projekt je od izuzetne važnosti za sve četiri jedinice lokalne samouprave jer doprinosi povećanju njihove atraktivnosti u privlačenju poduzetništva, povećanju efikasnosti javnih i privatnih usluga i povećanju računalne pismenosti s naglaskom na rastući sektor ruralnog turizma, što je posebno značajno za zaobalna područja kojima će se provedbom projektnih aktivnosti znatno povećati brzina interneta.

Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Hrvatskog Telekoma, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) očekuje se sredinom 2020. godine.

Aktivnosti na projektu provodit će se sukladno Okvirnom nacionalnom programu za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, te Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Povezani članci

Who's Online

We have 86 guests and no members online