Javni poziv za javne radove u općini Dugi Rat

Općina Dugi Rat oglasila je javni poziv, iz Mjere za poticanje zapošljavanja HZZO-a, za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima (društveno koristan rad) na području Općine Dugi Rat. Traži se 20 radnika na vrijeme od šest mjeseci koji će raditi na zaštiti i očuvanju okoliša i zaštiti spomenika kulture na području općine. Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete iz mjera javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2018. Prijave se podnose na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat s naznakom "ZA JAVNE RADOVE 2018. GODINE". Rok za prijavu: od 06. – 14. lipnja 2018. godine. Uz pisanu prijavu (molbu) sa osobnim podacima i kontakt brojem telefona ili mobitela potrebno je dostaviti presliku osobne iskaznice i uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Cilj ove mjere je uključiti nezaposlene osobe u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada.

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima

Izvor: Općina Dugi Rat

javni radovi

Opis poslova: navedeni programi zaštita i očuvanje okoliša (ekologija) i zaštita spomenika kulture obuhvaćaju radove ručnog uklanjanja otpada iz okoliša; ručno sakupljanje otpada sa trgova, ostalih nerazvrstanih cesta, parkirnih površina i uređenih šetnica. Zatim, čišćenje seoskih pješačkih putova od korova u etno-eko selima Jesenice, Zeljoviće, Krug i Duće; radovi na čišćenju, uređenju i bojanju info panoa i putokaza na tematskim stazama; popravak oštećenih panoa, putokaza i stupova na tematskim stazama; popravak i bojanje klupa i stolova na odmorištima ne tematskim stazama Općine Dugi Rat; uređenje i popravak suhozida na pješačkim stazama; markiranje pješačkih staza; uređenje prostora oko spilje Turska peć kao prve pronađene ostave novca splitskog područja; prokrčivanje zapuštenih pješačkih putova i staza na području starih sela; uređenje i održavanje prostora oko crkvice sv. Maksima na brdu Perun iznad sela Krug; uređenje i održavanje prostora oko dvostruke crkvice sv. Stjepana i sv. Antuna Opata smještene u prostoru pretpostavljenog ranokršćanskog kompleksa do sada nedovoljno istraženog.

javni radovi

Povezani članci

Who's Online

We have 205 guests and no members online