Obavijest o dopuni zahtjeva za koncesijska odobrenja

Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, poziva sve podnositelje zahtjeva za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru područja općine Dugi Rat za 2018. godinu, kako one koji su podnijeli nepotpun zahtjev tako i one koji još nisu podnijeli zahtjev, da su obavezni ovom tijelu, pored popunjenog zahtjeva, dostaviti i slijedeću dokumentaciju.. (popis dokumentacije nalazi se u nastavku članka!). Nakon što je utvrđeno da pojedini zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja sadrži sve potrebno, pristupa se odlučivanju o dodjeli koncesijskog odobrenja, dok će se nepotpuni zahtjevi odbaciti.

DOKUMENTACIJA ZA KONCESIJSKA ODOBRENJA

Izvor: Općina Dugi Rat

- dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).

- dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.

- dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

- dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).

- presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.

- potvrdu upravnog odjela Općine Dugi Rat i komunalnog poduzeća Peovica d.o.o. o nepostojanju dugovanja.

- izjavu kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Dugi Rat za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.

- izjavu ovjerena kod javnog bilježnika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja  naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti,  odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj  pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih.

plaža

Povezani članci

Who's Online

We have 87 guests and one member online

  • admin