Kreće 'žešća' privatizacija pomorskog dobra, pa ako volite svoje plaže, lučice i porte informirajte se malo o toj temi

Na današnjoj raspravi u Saboru našao se i prijedlog Zakona o koncesijama. Prijedlog Zakona o koncesijama omogućuje da netko bez financijskih kapaciteta za investiciju obećanu u natječajnoj dokumentaciji dobije koncesiju i potom je založi da bi osigurao sredstva potrebna za investiciju! Ovakve scenarije imali smo i u privatizaciji u posljednjih 25 godina. I svi znamo kako je to na posljetku završilo. Konačna odluka o upućivanju Zakona na javnu raspravu i treće čitanje još nije donesena, no koju god odluku da donesu, jedno je sigurno – mi nećemo odustati od toga da obranimo javno dobro, osobito pomorsko dobro, plaže, luke i more - poručuju sabornicima i javnosti iz platforme Pokret otoka.
Ključni problemi uočeni u Zakonu i zbog kojih se traži dorada je činjenica da Zakon omogućuje da netko bez financijskih kapaciteta za investiciju obećanu u natječajnoj dokumentaci dobije koncesiju i potom je založi da bi osigurao sredstva potrebna za investiciju. Odredbe zakona o zasnivanju založnog prava, te odredbe o prijenosu ugovora o koncesiji od strane zalogoprimca na treću osobu pokazuju da zapravo država garantira svojim prirodnim dobrima za kredite koncesionara! Ovakve odredbe istovremeno nose visok koruptivni rizik i mogu se iskoristiti upravo za to da bi treća osoba, koja u danom trenutku nije ispunjavala uvjete za dobivanje koncesije, istu dobije od financijske institucije koja je na njoj stekla založno pravo!
Prijedlog platforme Pokret otoka je da se mogućnost stjecanja založnog prava na koncesioniranoj djelatnosti ne primjenjuju na koncesije zasnovane na nekretninama koje predstavljaju opće dobro i usluge od posebnog gospodarskog interesa koja su regulirana zasebnim zakonom.
Jedan od ključnih rizika ovakvog prijedloga Zakona vezan je uz neobvezivanje utjecaja koncesije na cijenu usluge za krajnje korisnike, što otvara prostor koncesioniranju djelatnosti i usluga koje će rezultirati poskupljenjem usluge ili roba za krajnje korisnike pa se postavlja pitanje da li takva koncesija uopće može biti opravdana.

Izvor: platforme Pokret otoka

Prijedlog platforme Pokret otoka ide u smjeru obaveznog propisivanja postupka odabira koncesionira na temelju ekonomski najpovoljnije ponude i uključivanjem kriterija cijene za krajnje korisnike kada se radi o koncesijama na općem dobru ili kada se radi o koncesiji za usluge od općeg gospodarskog interesa.

Također se traži da se u slučajevima davanja koncesije na dobrima na kojima svi građani RH imaju jednako pravo pristupa kao što su pomorsko dobro, zdravstvo i druga, koncesijska djelatnost ne smije negativno utjecati na izvršenje prava građana osigurana drugim zakonima i Ustavom RH i jednakost pristupa dobru ili uslugama.

plaža

Zahtjev platforme Pokret otoka je da se u sve faze postupka koncesioniranja uključe predstavnici zainteresirane javnosti i građana, udruga i predstavnika lokalnih vlasti u kojima se nalazi predmet koncesije, odnosno onih na koje će djelatnosti iz koncesije imati izravan učinak.

Napominjemo da je ovo očito samo početak jedne dugoročne borbe za očuvanje javnih dobara, javnog interesa i sudjelovanja građana u odlukama kojima se izravno utječe na njihov svakodnevni život i egzistenciju, poručuju iz platforme Pokret otoka.

Povezani članci

Who's Online

We have 224 guests and no members online