WiFi4EU: EU uvodi besplatni internet na tisućama lokacija

Europska tijela dogovorila su se da će uvesti tisuće lokacija za besplatni internet u središtima gradova diljem EU-a do 2020. godine. Za novi plan o hotspotovima, koji su dogovorili Europski parlament, Europsko vijeće i Komisija, bit će izdvojeno 120 milijuna eura kako bi se omogućio besplatan javni wi-fi u 6000 do 8000 općina u svim zemljama članicama. Prema ovom planu, općine, knjižnice i druga javna tijela moći će aplicirati za sredstva za uvođenje lokalnih bežičnih pristupnih točaka putem jednostavnih administrativnih procedura.

MB