Kućni, vrtni ili građevinski otpad ne odlažite na portu u Krilu

Na području u luci Krilo kojim tako "kvalitetno" upravlja Lučka uprava SDŽ nakon sanacije zgarišta postavljen je veliki kontejner kojeg je Lučka uprava naručila isključivo za potrebe naših brodara, ali zadnjih dana su u njemu uočene veće količine kućnog glomaznog otpada kojeg donose mještani, obavještava Inicijativa mještana općine Dugi Rat na popularnom Facebooku. Zakonom o gospodarenju otpadom predmetna lokacija kao i javne površine nisu namijenjene odlaganju glomaznog otpada mještana, a isti je predviđeno predati u reciklažna dvorišta/centre. Za područje Općine Dugi Rat i Grad Omiš mogućnost predaje i razvrstavanja po frakcijama vrši se u centru u Zakučcu - Peovica. Mole se mještani da glomazni otpad ne odlažu na portu u Krilu, u ili pored kontejnera, nego da ga dovedu i besplatno predaju u centru u Zakučcu gdje će biti razvrstan po frakcijama. Isto tako mole se brodari ukoliko je kontejner popunjen da zadrže svoj otpad dok se isti ne isprazni. Hvala!

Izvor: FB Inicijativa mještana općine Dugi Rat

Krilo: Molimo vas da svoj kućni, vrtni ili građevinski otpad ne odlažete na portu u KriluKrilo: Molimo vas da svoj kućni, vrtni ili građevinski otpad ne odlažete na portu u Krilu

Povezani članci

Who's Online

We have 247 guests and no members online