Prilika za posao: Javni poziv za javne radove u općini Dugi Rat

Općinski načelnik općine Dugi Rat objavio je javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima (društveno koristan rad) na području općine Dugi Rat. Traži se 5 radnika za vrijeme od 6 mjeseci koji će raditi na poslovima zaštite i očuvanja okoliša (ekologija), zaštita spomenika kulture i sl. (puni opis poslova je u nastavku). Prijaviti se mogu dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe koji zadovoljavaju uvjete u nastavku. Prijave se podnose na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat s naznakom ZA JAVNE RADOVE 2017.GODINE. Rok za prijavu je 27. travnja 2017. Uz pisanu prijavu (molbu) sa osobnim podacima i kontakt brojem telefona ili mobitela potrebno je dostaviti i presliku osobne iskaznice, uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,..

JAVNI RADOVI U OPĆINI DUGI RAT

Traže se kandidati za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima (društveno koristan rad) na području Općine Dugi Rat
 
Broj izvršitelja:  5 radnika
Trajanje javnih radova: šest (6) mjeseci
Naziv programa: Zaštita i očuvanje okoliša (ekologija), zaštita spomenika kulture

Opis poslova: Radovi ručnog uklanjanja otpada iz okoliša; ručno sakupljanje otpada sa trgova, ostalih nerazvrstanih cesta, parkirnih površina i uređenih šetnica. Zatim, čišćenje seoskih pješačkih putova od korova u etno-eko selima Jesenice, Zeljoviće, Krug i Duće; radovi na čišćenju, uređenju i bojanju info panoa i putokaza na tematskim stazama; popravak oštećenih panoa, putokaza i stupova na tematskim stazama; popravak i bojanje klupa i stolova na odmorištima na tematskim stazama Općine Dugi Rat; uređenje i popravak suhozida na pješačkim stazama; markiranje pješačkih staza; uređenje prostora oko spilje Turska peć kao prve pronađene ostave novca splitskog područja;  prokrčivanje zapuštenih pješačkih putova i staza na području starih sela; uređenje i održavanje prostora oko crkvice sv. Maksima na brdu Perun iznad sela Krug; uređenje i održavanje prostora oko dvostruke crkvice sv. Stjepana i sv. Antuna Opata smještene u prostoru pretpostavljenog ranokršćanskog kompleksa do sada nedovoljno istraženog.

Prijaviti se mogu dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, i to iz
1. skupine (financiranje 100% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.839,47 kn):
  a/ bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju,
   b/  mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
   c/  mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
   d/  mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
   e/  osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
   f/  osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.
 
javni radoviPrijave se podnose na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat s naznakom  ZA JAVNE RADOVE 2017.GODINE“.
Rok za prijavu: od 20.-27. travnja 2017. godine.
Uz pisanu prijavu (molbu) sa osobnim podacima i kontakt brojem telefona ili mobitela potrebno je dostaviti:
    - presliku osobne iskaznice,
    - uvjerenje iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
    - za osobe koje se prijavljuju pod a/ iz 1. skupine dokaz o ispunjavanju kriterija iz te podtočke.

Povezani članci

Who's Online

We have 91 guests and no members online