Fond: Gradsko vijeće Splita odbacuje EU sufinanciranje sanacije Karepovca, sada će to trebati platiti građani

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost reagirao je na odluku vezanu za Karepovac donesenu na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća. Priopćenje naslovljeno s 'Gradsko vijeće Splita odbacuje EU sufinanciranje sanacije Karepovca - sanaciju će platiti građani' prenosimo u cijelosti..

- Radi cjelovitog i istinitog informiranja javnosti, kao i da bi spriječili manipulacije i kasnije moguće pokušaje prebacivanja odgovornosti, moramo reagirati i upozoriti na negativne posljedice koje će odluka Gradskog vijeća grada Splita vezano uz odlagalište otpada Karepovac  imati po sam Grad kao i sve građane Splita. Odluka koju je donijelo Gradsko vijeće isključuje EU sufinanciranje projekta sanacije, što znači da će glavnina troška biti plaćena iz gradskog proračuna, odnosno džepova građana. A, k tome, gradska vlast cijelo vrijeme uporno zavarava građane ponavljajući samo kako se ide u sanaciju odlagališta iako iz jednoglasno usvojenog Zaključka Gradskog vijeća Grada Splita nedvojbeno proizlazi da će Karepovac nastaviti s radom sve do otvaranja centra za gospodarenje otpadom Lećevica pa s tim još više začuđuje protivljenje postavljanju mobilnog postrojenja za obradu otpada.
- Procijenjeni trošak sve tri faze sanacije odlagališta Karepovca iznosit će 211 milijun kuna, od kojih će Splićani morati platiti skoro 130 milijuna jer gradonačelnik Baldasar kao ni Gradsko vijeće ne prihvaćaju da se sanacija obavi na način da se retroaktivno mogu povući sredstava iz fondova Europske unije. Uz to najkasnije kroz godinu dana na Karepovcu neće više biti mjesta za odlaganje otpada te će građani Splita morati, sve dok se ne otvori centar za gospodarenje otpadom, plaćati visoke račune za odvoz otpada - reakcija je to v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ljubomira Majdandžića na Zaključak splitskog Gradskog vijeća kojim se ne prihvaća sanacija odlagališta prema modelu da se u sklopu te sanacije napravi postrojenje za obradu miješanog komunalnog otpada kojim bi se smanjila količina otada koji će se odlagati na uređenoj odlagališnoj plohi.

Izvor: DalmacijaNews

Majdandžić se pita kako 'gradski oci' misle odlagati otpad na Karepovcu sve do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom Lećevica kad će se Karepovac morati zatvoriti do 31. prosinca sljedeće godine jer odlagalište neće udovoljavati zahtjevima EU propisima kojima se izričito nalaže da nakon navedenog roka mogu nastaviti s radom samo usklađena odlagališta, a to su ona na koja se odlaže prethodno obrađeni otpad. To na Karepovcu, na žalost, zbog partikularnih predizbornih političkih interesa, neće biti moguće. 

Fond sve vrijeme, kako financijski tako i stručno pomaže nadležnim gradskim službama da se s projektom sanacije Karepovca napokon krene. Godinama su se rješavali vlasnički odnosi, radilo se na ishođenju svih potrebnih dozvola i sad se, kako navodi Majdandžić, pojedinci sve ponovno žele vratiti na početak. Zanima ga tko će snositi odgovornost kad građani Splita ne budu više imali kamo odlagati svoj otpad. 

- Gradsko vijeće je donijelo zaključak da će raskinuti ugovor s jedinicama lokalne samouprave koje svoj otpad dovoze na Karepovac uz eventualno dopuštenje onima koji će dovoziti sortirani otpad. Bojim se da gradski čelnici nisu svjesni da će i oni za otprilike godinu dana morati obilaziti Hrvatsku i moliti komunalne tvrtke da prihvaćaju splitsko smeće. Pitam se uz koju cijenu i pod kojim uvjetima? I hoće li im neko drugo odlagališta primati neobrađeni miješani komunalni otpad!? Naći će se u pat poziciji jer neće imati privremenog mobilnog postrojenja za obradu, a neobrađeni otpad prema važećim propisima neće smjeti odložiti niti na jedno odlagalište - poručuje je Majdandžić.

otpad

Podsjeća da je u cilju ispunjenja EU direktive, a samim tim i mogućnošću retroaktivnog povlačenja sredstava iz EU fondova neophodno da se nakon provedene prve faze sanacije na odlagalištu Karepovac mora:

a) odlagati prethodno obrađeni otpad (odvojeno prikupljanje otpada, npr. papir, staklo, metal, plastika koji će se predavati u sortirnicu, izdvajanje i biološka obrada bio otpada u kompostištu, obrada miješanog komunalnog otpada na mobilnom postrojenju prije odlaganja na sanitarnu plohu), 

b) imati uspostavljan monitoring (kontrola emisija tvari u procjedne i površinske vode, kontrola oborinske vode, kontrola podzemne vode, emisija u zrak, meteoroloških parametara i dr.),

c) imati uspostavljan monitoring (kontrola emisija tvari u procjedne i površinske vode, kontrola oborinske vode, kontrola podzemne vode, emisija u zrak, meteoroloških parametara i dr.)

Tek kada se ispune svi ovi zahtjevi, smatra se da je odlagalište otpada usklađeno te da može raditi nakon 31. prosinca 2018. godine, odnosno biti prijelazno razdoblje do izgradnje centra za gospodarenje otpadom Lećevica.  

Majadandžić još jednom apelira na Gradsko vijeće da preispita svoju odluku, da ne dozvole da zbog skupljanja političkih bodova prije izbora dugoročno nanose štetu svojim sugrađanima.

Povezani članci

Who's Online

We have 412 guests and no members online