Radni sastanak Dućana o elektroenergetskoj mreži u starom selu Duće

Općina Dugi Rat i Mjesni odbor Duće pozivaju sve vlasnike kuća u starom selu Duće, koje nisu spojene na elektroenergetsku mrežu, a zainteresirani su da uz sufinanciranje od strane Općine Dugi Rat priključe svoj objekt na nisko naponsku mrežu, na radni sastanak koji će se održati u srijedu, 17. veljače 2016. s početkom u 18:00 sati u dvorani Župnog ureda u Dućama.

Izvor: Općina Dugi Rat, MO Duće