Sufinanciranje projekata u 2014. u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice

Možda je već kasno, jer rok za dostavu zahtjeva iz naslova je 10. veljače, no valja i ovdje prenijeti informaciju o sufinaciranju projekata lokalne zajednice, općina i gradova RH, od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kojima se potiče razvoj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prihvatljivi objekti: objekti javne namjene (komunalne i socijalne infrastrukture) u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i objekti u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i u njihovom su većinskom vlasništvu, a koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici: dječji vrtići, škole, kulturni centri i domovi kulture, ostale javne ustanove, institucije socijalne i zdravstvene skrbi, knjižnice i čitaonice i sl.

NATJEČAJI

Sufinanciranje projekata u 2014. u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice

Izvor: MRRFEU

Prihvatljivim će se smatrati i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata, posebno onih koje je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije započelo financirati prethodnih godina kroz godišnje programe.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod sto posto prosjeka Republike Hrvatske.

PROČITAJ VIŠE...