Obilaznica Omiša: Direktore, pogledajte struci u oči

Rak-rana razvoja ovog kraja, brza cesta Omiš - Dugi Rat - Split - Trogir, bila je tema na desetine članaka objavljenih na ovom portalu. S Omiškog portala Omis-info.com prenosimo još jedan u kojem struka upozorava nadležne i javnost na probleme koji prate Obilaznicu Omiša. Omiški inženjer Ivo Vulić se kroz svoj stručni pogled i stav još jedamput obratio sada već novom direktoru sektora građenja Hrvatskih cesta ...

DIREKTORE, POGLEDAJTE STRUCI U OČI

Obilaznica Omiša

Piše: Denis Dujmović / Omiš-info.com
Izvor: Omiš-info.com


Malo je onih koji u potpunosti razumiju prometni rasplet i prometna rješenja Obilaznice Omiša, ali svakako ima onih koji o Omišu "brinu“ na način da iz prometnih rješenja kroz prostorne planove ukidaju stručno sagledana i tehnički ispravna rješenja, među kojima je i pružanje državne ceste D70 od Furnaže, preko Lisičine do rotora i spoja s državnom cestom D8 (Jadranskom magistralom na Priku).

Upravo je kroz izmjene i dopune prostornog iz prostornog plana grada Omiša dana 8.4.2013. godine  izbačen je gore navedeni koridor kojim bi se grad Omiš na kvalitetan način trebao povezati sa svojim zaleđem.

Zato hvala inženjeru Vuliću što ih snagom stručnog autoriteta može prozvati i ukazati im da se ljubav i briga prema rodnom kraju može iskazati ponajprije znanjem i radom bez političkih, a samim time i osobnih interesa.

Obilaznica Omiša


Predmet: Izgradnja Zaobilaznice Omiša


Poštovani gosp. Dragovan!

Saznavši za kadrovske promjene u Hrvatskim cestama, te Vaše imenovanje na mjesto direktora Sektora za građenje odlučio sam Vas izravno upoznati sa problematikom oko izgradnje Zaobilaznice Omiša. Ovo moje obraćanje je, kao i do sada, motivirano isključivo u ime građevinsko-prometne struke, s ciljem iznalaženja optimalnog dugoročnog prometnog, tehničkog i građevinskog rješenja, a što se u konačnici reflektira u pozitivnim financijskim učincima.

Nadam se, da ovaj moj dopis neće doživjeti sudbinu svih ranije upućenih Vašim prethodnicima i ostati bez odgovora. Tu nadu potkrepljujem dostupnim podacima iz Vašeg „curriculum vitae“, gdje navodite Vašu specijalnost u izvođenju radova izgradnje i vođenja projekata. To očito nije bio privilegij Vaših prethodnika i ostalih dužnosnika (Majić, Cvetko, Boban, Škorić, Kos, …., članova Nadzornog odbora i resornog Ministarstva, ….,), te su se kod izvještavanja nadležnih, više bavili formom zaobilazeći bit ovog dugogodišnjeg prometnog problema.

Ovaj prometni rasplet je samo segment, izmještanja državne ceste D8 na potezu od Trogira preko Splita do Omiša, ali građevinski najsloženiji i najzahtjevniji, te kao takav prelazi regionalne okvire, a prema opsegu ostvarenog prometa (PGDP-a i PDLP-a) godinama je najveći i najvažniji prometni problem cijeloj Republici Hrvatskoj. Nažalost to ne pokazuje dosadašnji pristup Hrvatskih cesta i njenih prednika u planiranju (u planu realizacije već više od 50 godina), projektiranju i realizaciji ovog značajnog projekta, koji je postao limitirajući faktor daljnjeg razvoja cijele srednje i južne Dalmacije.

Da se ne bih stalno ponavljao u prilogu Vam dostavljam fotokopije   karakterističnih dopisa, dostavljenih sa svim prilozima, tadašnjem Predsjedniku Uprave gosp. Škoriću i resornim institucijama, još u mjesecu kolovozu 2011., odnosno siječnju 2012 godine. U tim dopisima je kronološki detaljno iznijeta (u tom vremenskom odsjeku od prije dvije godine) cijela problematika omiškog prometnog raspleta, a koja je nažalost još uvijek aktualna.

Koristim ovu priliku da Vas još jednom podsjetim na propuste u fazama realizacije projekta koje su evidentne, a koje pokušavate (Hrvatske ceste) raznim, ne i optimalnim, intervencijama na projektu otkloniti. To se odnosi na sljedeće:

•    Izrada Prometne studije splitske aglomeracije, koju ste sufinancirali,nije u segmentu cestovnog prometa, a pogotovu omiškog prometnog raspleta, ponudila ništa novo. U Studiji nije čak realno prikazano realno terensko stanje pa je kao takva neupotrebljiva glede podloge za urbanističko planiranje što joj je u konačnici bio osnovni zadatak.

•    Prilikom izrade prostornih planova (PP-a; UPU-a; GUP-a) županije, gradova i općina distancirali ste se i uglavnom provodili ideje lokalnih političara i njihovih „stručnih trabanata“ upitnih znanja, a da pri tome niste uvažavali primjedbe stručnih udruga (UGIS-a Split, VIA-VITA Split, AMAC)  i dobronamjernih stručnih osoba, koji su dokazani u ovom segmentu graditeljske struke. Pošto se ovdje radi o državnim cestama od interesa za Republiku Hrvatsku, mreža istih treba biti sadržana u strategiji razvoja te osnovica, koja će diktirati rasplet sekundarnih prometnica, odnosno županijskih, lokalnih i drugih cesta, što u ovom slučaju nije pravilo.

•    Kod izrade projektne dokumentacije i provedbi upravnog postupka (ishođenja građevne dozvole) ste ignorirali, ili svjesno zaobišli, pozitivne Zakonske propise, kao i tada aktualnu Direktivu EU o sigurnosti prometa u tunelima. Rezultat toga je da tunel „Omiš“ dužine 1.475 metara nema servisne cijevi (evakuacijska tunel u slučaju akcidenta), a kako je sama zaobilaznica Omiša locirana u specifičnim reljefnim uvjetima, to je razina sigurnosti sudionika u prometu upitna?. Na ukazani propust o izostanku spoja zaobilaznice s gradom Omišem i državnom cestom D70, odnosno s autocestom  A1 u čvoru „Blato n/C“ tek sada reagirate, ali ne dovoljno stručno, brzo i efikasno.     

•    Konačno sam pristup realizaciji bio je poguban u odabiru fazne izgradnje. On  zadovoljio tadašnje „političke elite“ pred izbore ne ulazeći u meritum problema, kako izvesti prvu fazu radova tako da se zatvori prometno-tehnička cjelina, a izvedeno privede prometnoj svrsi. Ovakvim pristup realizaciji svi gubimo, jer se objekt počeo graditi 2007. godine sa upitnim rokom (prošli su mnogi rokovi) završetka? Posljedica toga je „zamrzavanje uloženog kapitala“ (oko 320.000.000 kuna), a to nije svojstveno pravim i zdravim ekonomijama. Na to ste na vrijeme bili upozoravani, ali nažalost bez pozitivnog odjeka.

•    Nisam siguran da su iz svega naprijed poduzetog izvučene pouke pa se i dalje, prema meni dostupnim saznanjima, još uvijek „luta“ i vuku neučinkoviti potezi glede daljnje sudbine izmještanja  cijele trase D8 od Omiša do Strožanca. Ako je tome razlog najnoviji prijedlog rješenja obilaska preko Tugara (nadmorska visina iznad 300 metara), onda to ne igra, jer je isti neodrživ iz razvojnih, prometno-tehničkih, eksploatacijskih, a time i ekonomskih razloga.


Konačno, izvještaj Hrvatskih cesta „Pregled aktivnosti iz područja cestovne infrastrukture na području Splitsko-dalmatinske županije“ od rujna 2012. godine, koji sam dobio preko političkih, ali ne i stručnih struktura, sadrži iznenađujuće podatke glede daljnjih aktivnosti. On će vjerojatno zadovoljiti šire pučanstvo, ali ne stručnjake kojima je predmetna problematika poznata i koji se ovim pitanjima bave cijeli svoj radni vijek.

Iz tog izvještaja je razvidno da odustajete od projektiranja i provedbe upravnog postupka na potezu od Strožanca do Omiša, ali ne znam tko Vam je za to dao mandat?. Na preispitivanje te neodržive odluke Vas obvezuje ostvareni promet (PGDP i PDLP na brojačkom mjestu 5902 Jesenice od 11146 i 16828; te br. mj.  5916 Omiš-zapad od 15487 i 20344; prema izvještaju iz publikacije „Prometisa“) u 2012. godini. To je najveći ostvareni promet na državnim cestama u Republici Hrvatskoj, te mnogo veći od ostvarenog prometa na sveprisutnom „Istarskom ipsilonu“, kao i mnogim dionicama autocesta, te bi stoga trebala imati prioritet u budućim planovima izgradnje državnih cesta.

Nadam se da ćete ovo moje obraćanje cjelovito razmotriti, jer je isto motivirano samo i isključivo radi očuvanja cestovne i graditeljske struke, koja se nažalost svakim danom devalvira i urušava, jer u resornim institucijama na rukovodeća mjesta imenuju se dužnosnici kojima je predmetna struka strana. Stoga koristim i ovu priliku da Vam dostavim još jedan prijedlog dopune Vašeg posljednjeg rješenja koji je u fazi projektiranja.

Također smatram koristim da Vam još jednom predložim održavanje stručnog okruglog stola stručnjaka poglavito prometne i građevinske struke na temu Omiškog prometnog raspleta, radi iznalaženja optimalnog dugoročnog održivog rješenja.

Razvoj realizacije projekta na terenu nam omogućava da se još uvijek na vrijeme prestrojimo, jer za pravo optimalno rješenje nikad nije kasno, a za njega treba imati htjenja, vremena i političke volje.


S poštovanjem!

Ivan Vulić
 Prilozi

Dostavljeno:

1.    Ministarstvo mora prometa i razvitka RH; Prisavlje; Zagreb
2.    Uprava Hrvatskih cesta; Vončinina 3; Zagreb
3.    Nadzorni odboru Hrvatskih cesta; Vončinina 3; Zagreb
4.    Hrvatske ceste, Odjel za projektiranje; Vončinina 3; Zagreb  
5.    Župan Splitsko-dalmatinske županije; Vukovarska 2; Split
6.    Gradonačelnik Grada Omiša; Trg kralja Tomislava 2; Omiš


DOPIS HRVATSKIM CESTAMA

ČVOR OMIŠA ZAPAD 2012 - SITUACIJA 8. 2. 2012.

AKO NEĆEMO "NA GLAVU“ U CETINU, HOĆEMO "GLAVOM“ KROZ TUNEL

 

Povezani članci

Who's Online

We have 239 guests and no members online