Info dan u Splitu o sustavnom gospodarenjem energijom u županijama

SGE dan u SplituU Splitu je održana prva od četiri radionice Info dan Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (Info SGE dan), namijenjen prvenstveno predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, s ciljem informiranja o provedbi zakonskog okvira o energetskoj efikasnosti u neposrednoj potrošnji, o obvezama javnog sektora u Hrvatskoj i o ulozi energetskih agencija u poticanju energetske efikasnosti. Predstavljene su mogućnosti za razvoj i financiranje projekata energetske efikasnosti, i uvođenje koncepta Zelenog ureda u poslovanje lokalne i regionalne samouprave. Također, predstavljena je suradnja UNDP-a i europskog tajništva udruženja lokalnih vlasti ICLEI u provedbi Procura+ kampanje u Hrvatskoj kojoj je cilj provedba i promoviranje održive javne nabave te pri tome pružanje podrške javnim vlastima. Tim povodom predstavljeno je hrvatsko izdanje priručnika Procura+ vodiča za isplativu održivu javnu nabavu. Procura+ kampanju pokrenuo je 2004. godine ICLEI – lokalne vlasti za održivost - međunarodno udruženje lokalnih vlasti (gradova, pokrajina i regija), lokalnih samouprava i nacionalnih i regionalnih organizacija lokalnih samouprava, koje ima 500 članova koji su se obvezali na održivi razvoj. Posljednjih 10 godina ICLEI je predvodnik aktivnosti održive javne nabave u Europi te je koordinirao brojne projekte kojima je cilj pokazati veliki potencijal održive javne nabave i osigurati praktične provedbene alate za javne uprave ...

 

Info SGE dan u Splitu uz predstavljanje uvođenja Zelenog ureda i pokretanje Procura+ kampanje


DOKUMENTI:

 

 

INFO SGE DAN U SPLITU


Predstavljanje uvođenja Zelenog ureda i pokretanje Procura+ kampanje za održivu nabavu u sklopu radionice Info dan Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama


SGE dan u Splitu U Splitu je 23. studenog 2009. održana prva od četiri radionice Info dan Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (Info SGE dan), namijenjen prvenstveno predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, s ciljem informiranja o provedbi zakonskog okvira o energetskoj efikasnosti u neposrednoj potrošnji, o obvezama javnog sektora u Hrvatskoj i o ulozi energetskih agencija u poticanju energetske efikasnosti.

Također, predstavljene su mogućnosti za razvoj i financiranje projekata energetske efikasnosti, i uvođenje koncepta Zelenog ureda u poslovanje lokalne i regionalne samouprave.

Projekt Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj (Projekt SGE) dio je većeg projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj (EE projekt) koji već četvrtu godinu zajednički provode Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP Hrvatska) i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Globalnog fonda za okoliš.

Pridržavanje Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji je zakonska obveza, a provođenjem SGE projekta, gradovi i županije dobivaju potrebne alate za postizanje financijskih i energetskih ušteda a time i smanjenje emisija stakleničkih plinova,“ rekla je Dunja Fadljević, voditeljica projekta Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama na konferenciji za medije povodom Info SGE dana.

Općenito, sustavno gospodariti energijom znači pratiti potrošnju energije tako da u svakom trenutku znamo gdje (npr. uredi javne uprave, sportski objekti i sl.) i kako trošimo energiju (rasvjeta, sustavi zagrijavanja ili hlađenja prostora, ventilacija, i sl.) te koje energente koristimo (plin, loživo ulje, drvo, električna energija, voda), koliko energije trošimo i koliko nas to košta (litara lož ulja, m3 plina, kWh električne energije...).

U Dalmaciji se SGE projekt provodi već tri godine a uključuje aktivnu provedbu u dvije županije i 13 gradova
, objasnila je dr.sc. Vlasta Zanki, voditeljica SGE projekta za područje Dalmacije i voditeljica programa Vlade RH Dovesti svoju kuću u red.


Vaši energetski savjetnici
Vaši energetski savjetnici, djelatnici Splitske razvojne agencije, Ana Jerkunica, Nikolina Prce i Domagoj Žutelija koji su pohađali i uspješno završili tečaj za energetske savjetnike u organizaciji UNDP-a, te će svi zainteresirani građani županije moći dobiti informacije o mogućnostima uštede energije u Info EE uredu koji će biti organiziran u Splitskoj razvojnoj agenciji.Kao rezultat svakodnevnog obavljanja uredskih aktivnosti utječemo na globalno zatopljenje, zagađenje zraka, kvalitetu pitke vode i povećanje količine stvorenog otpada. Zeleni ured je naziv za skup aktivnosti koje bi zaposlenici, u okviru redovnih aktivnosti, trebali prakticirati kako bi se u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjio negativan utjecaj na okoliš, a povećala efikasnost korištenja resursa, što uključuje načela ekološke i energetske održivosti - zelenu nabavu, efikasno korištenje materijala i energije, smanjenje otpada i recikliranje, kako na razini uprave koja donosi odluke tako i među zaposlenicima. Tako će ured biti ugodno, zdravo, ekološki prihvatljivo i energetski efikasno radno mjesto“ objasnila je Dunja Fadljević.

"Energetski efikasni poslovni subjekti ne gube na udobnosti, već pametno gospodare energijom tako da isti ili veći opseg posla obavljaju uz manje potrošene energije, a ušteđena financijska sredstva mogu uložiti za unaprjeđenje svoga poslovanja“, nastavila je Dunja Fadilejvić.


Kako bi se potakla sustavna edukacija zaposlenika kojom će se podizati svijest i motivacija za promjenu ponašanja, EE projekt je objavio priručnik i radnu knjigu Zeleni ured.Također, predstavljena je suradnja Programa Ujedinjenih naroda za razvoj i europskog tajništva udruženja lokalnih vlasti ICLEI u provedbi PRocura+ kampanje u Hrvatskoj kojoj je cilj provedba i promoviranje održive javne nabave te pri tome pružanje podrške javnim vlastima.


Tim povodom predstavljeno je hrvatsko izdanje priručnika Procura+ - vodiča za isplativu održivu javnu nabavu.


Procura+ kampanju pokrenuo je 2004. godine ICLEI – lokalne vlasti za održivost - međunarodno udruženje lokalnih vlasti (gradova, pokrajina i regija), lokalnih samouprava i nacionalnih i regionalnih organizacija lokalnih samouprava, koje ima 500 članova koji su se obvezali na održivi razvoj.

Posljednjih 10 godina ICLEI je predvodnik aktivnosti održive javne nabave u Europi te je koordinirao brojne projekte kojima je cilj pokazati veliki potencijal održive javne nabave i osigurati praktične provedbene alate za javne uprave.

SGE dan u Splitu

Problemi vezani uz klimatske promjene, pretjerano korištenje prirodnih resursa, prijetnje bioraznolikosti i povećanje siromaštva ne mogu se riješiti bez pomaka prema održivijim praksama proizvodnje i potrošnje, stoga pridruživanje i sudjelovanje u Procura+ kampanji donosi prednosti od kojih su samo neke: financijske uštede, zaštita okoliša i zdravlja, postizanje lokalnih društvenih ciljeva, poticanje lokalnih inovacija, doprinos globalnoj održivosti, poboljšanje javnog imidža i povećanje integriteta„ rekao je Philipp Tepper, voditelj kampanje Procura+ iz europskog tajništva ICLEI-a, (najvećeg globalnog međunarodnog udruženja lokalnih vlasti (gradova, županija, regija)

Kad bi sve javne vlasti u Europi kupile energetski efikasna računala ispunili bi gotovo 18% od zahtjeva Kyoto protokola. Javne vlasti u Europi troše gotovo 16% ukupnog BDP-a za proizvode i usluge koji se nabavljaju putem javne nabave. Taj podatak pokazuje koliko su javne vlasti velik akter na tržištu i koliku snagu imaju za donošenje odgovornih i inovativnih odluka,“ istaknuo je Philipp Tepper.

„Vrlo je često shvaćanje da je održiva (ili „zelena“) nabava cijenom previsoka te da koristi ne opravdavaju uloženo vrijeme i trud. No, premda nerijetko početna cijena može biti viša, treba uzeti u obzir sve troškove proizvoda ili usluge tijekom njihovog životnog vijeka (nabavna cijena, troškovi uporabe, održavanja i zbrinjavanja).

Izračun može pokazati da se početna investicija u konačnici itekako isplati, i to ne samo financijski kroz potrošnju energije i rezervne dijelove nego i kroz posljedice na okoliš i društvo u cjelini. Pametna javna nabava može i potaknuti lokalno gospodarstvo,“ zaključno je rekla Dunja Fadljević.

Nastavno na Split, radionice Info SGE dana održat će se u Zagrebu, Osijeku i Rijeci.

Više o EE projektu možete pronaći na www.ee.undp.hr a o Procura+ kampanji na www.iclei-europe.org/procurement i www.procuraplus.org.Kontakti:Zoran Bogunović
, UNDP Hrvatska, Projekt Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj, Voditelj projekta – Marketing, komunikacije i razvoj partnerstva, mob: 098/235-248; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , www.ee.undp

Petra Gjurić, UNDP Hrvatska, Projekt Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj, Asistentica na projektu – Informiranje javnosti i odnosi s medijima, mob: 098/905 04 85; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , www.ee.undp

 

Povezani članci

Who's Online

We have 193 guests and no members online