Na požare više ne smiju vozila stara 20 godina

Za gašenje požara iduće ljeto na svim dislokacijama na priobalju vozila javnih postrojbi ne smiju biti starija od 10 godina, a dobrovoljnih društava više od 15. Osim toga, i Hrvatska će vatrogasna zajednica morati izraditi dodatni plan za izvanredno angažiranje dobrovoljni postrojbi u složenijim intervencijama. Ni tada njihova vatrogasna vozila neće smjeti biti starija od 20 godina. Budući da se takve mjere uvode prvi put, vatrogasci za iduće ljeto na raspolaganju moraju imati pomlađeni vozni park. Županijski vatrogasni zapovjednici morat će sastaviti detaljni plan upućivanja i prihvata snaga s popisom vozila, uređaja, opreme i drugih sredstava, a u svibnju će se održati združena vatrogasna vježba kao posljednja provjera uoči sezone... Dugoratski vatrogasci iz DVD "Dalmacija" u ovu subotu u 10 sati na Orkanom će igralištu održati jednu od svojih vježbi kojom se pripremaju za nadolazeću protupožarnu sezonu ...

Na požare više ne smiju vozila stara 20 godina

 

Novim programom posebnih mjera za 2009. Vlada je pooštrila kriterije i zabranila da se iduće protupožarne sezone koriste vatrogasna vozila starija od 20 godina
 

Piše: Mile Franičević / Vjesnik
Izvor: Vjesnik

 

Najvažnija je to u nizu mjera koje su Banski dvori usvojili u temeljnom dokumentu prema kojem se provode pripreme i obuka vatrogasaca.


Osim toga, nadležna će državna uprava ove godine pojačati vatrogasnu zaštitu otoka i drugih područja. Prebacivanjem dodatnih snaga, posebne će vatrogasne baze biti na Korčuli, Hvaru, Braču, Lastovu, Visu, Dugom otoku, Mljetu, Šolti, poluotocima Pelješcu i Prevlaci te u Vodicama i Tisnom.
 
Što se tiče voznog parka, Vladine mjere propisuju da na svim dislokacijama vatrogasna vozila ne smiju biti starija od 10 godina, za vozila javnih postrojbi, odnosno 15, za ona dobrovoljnih.
 
Osim toga, i Hrvatska će vatrogasna zajednica morati izraditi dodatni plan za izvanredno angažiranje dobrovoljni postrojbi u složenijim intervencijama. Ni tada njihova vatrogasna vozila neće smjeti biti starija od 20 godina. Budući da se takve mjere uvode prvi put, vatrogasci za iduće ljeto na raspolaganju moraju imati pomlađeni vozni park.
 
Zahvaljujući Vladinu programu opremanja vatrogasnih postrojbi, u posljednjih je sedam godina kupljeno 210 novih vatrogasnih vozila za 20 hrvatskih gradova i općina, a projekt je vrijedio više od 100 milijuna eura.

Hrvatska će, osim toga, u zaštitu od požara i ove godine uložiti više od 290 milijuna kuna. Državnoj je upravi pripalo 35,5 milijuna, MORH-u 84,8 milijuna, a s još 172,6 milijuna kuna podmirit će se financijske obaveze za kupljene protupožarne letjelice.
 
Prije ljetnih vrućina u jedinstvenu vatrogasnu postrojbu ući će državne intervencijske postrojbe (DIP), namjenske snage MORH-a, pripadnici javnih profesionalnih postrojbi te članovi dobrovoljnih društava.
 

U svibnju posebna provjera uočio sezone
 
Županijski vatrogasni zapovjednici morat će sastaviti detaljni plan upućivanja i prihvata snaga s popisom vozila, uređaja, opreme i drugih sredstava, a u svibnju će se održati združena vatrogasna vježba kao posljednja provjera uoči sezone.
 
Državna će uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) u suradnji s Hrvatskim centrom za razminiranje (HCR) u planove razminiranja uvrstiti prioritete - područja koja treba razminirati da bi se olakšao pristup za eventualno gašenje požara. Osim toga, HCR će ažurirane zemljovide minski sumnjivih područja priobalnih županija dostaviti Državnoj upravi, Službi za vatrogastvo i MORH-u.


 
Glavni vatrogasni zapovjednik će u suradnji s MORH-om definirat zračne luke na kojima će se morati osigurati punjenje za zrakoplove Air tractor AT-802F i ostale letjelice.
 
 
 
Mjere za 2009. - Svi nacionalni parkovi ulaze u sustav zaštite
 
U ovogodišnjem planu Vlada je propisala brojne zadaće koje u pripremi za sezonu zaštite od požara moraju provesti mjerodavna ministarstva, javna poduzeća i jedinice lokalne samouprave.
 
Jedinice lokalne samouprave
 
- sustavno će pratiti stanja odlagališta otpada na svom području i poduzimati mjere za sanaciju nekontroliranih divljih odlagališta
 
Inspekcije Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 
- pojačati nadzor i pregled odlagališta otpada na kojima se kontrolirano odlaže komunalni otpad
 
Hrvatska elektroprivreda

 
- u okolici elektroenergetskih objekata i ispod trasa elektroenergetskih vodova čistiti prostor od lakozapaljivih tvari
 
Ministarstvo kulture
 
- uspostaviti integralni protupožarni nadzor u svim nacionalnim parkovima i parkovima prirode
 
Hrvatske šume
 
- gradnja motrionica i protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta kroz posebno ugrožene šume
 
HŽ-Holding
 
- uz željezničke prometne pravce koji prolaze kroz područja razvrstana u veliki stupanj ugroženosti od požara, čistiti pružni pojas od lakozapaljivih tvari
 
Hrvatske ceste
 
- izraditi godišnji plan čišćenja cestovnog pojasa od lakozapaljivih tvari uz javne prometnice
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 
- utvrditi cestovne pravce i odmorišta za vozila koja prevoze opasne tvari tijekom ljetne sezone
 
Ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima

 
- provoditi preventivne mjere zaštite od požara određene procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara
 
Državni hidrometeorološki zavod
 
- svakodnevno određivati indeks opasnosti od nastanka požara na otvorenom prostoru
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 
- utvrditi uvjete i način korištenja plovila u akcijama gašenja požara i spašavanja ljudi i dobara uz obalu i na otocima
 


 
4000 gasitelja
 
Glavna vatrogasna postrojba na priobalju će i ove sezone biti sastavljena od pripadnika javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava.
 
Prema planovima za sezonu 2009., u obranu od požara uključit će se oko 4000 gasitelja. Najveći dio dodatnih snaga s kontinenta rasporedit će se na najosjetljivije točke, uz mogućnost pregrupiranja snaga i najbrži dolazak na požarišta
 

DUZS: Radi se jedinstven sustav za intervencije
 
Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) i glavni vatrogasni zapovjednik, u suradnji s MUP-om i Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, izradit će smjernice i prijedlog za uspostavu jedinstvenog sustava za prihvat, praćenje i vođenje podataka, evidencija i izvješćivanja za vatrogasne resurse, intervencije, preventivu, planiranje i korištenje jedinstvenog geo-informacijskog sustava.
 
Na taj će se način pojednostavniti upravljanje, koordinacija i ekonomičnost korištenja ljudi i tehnike.

Povezani članci

Who's Online

We have 116 guests and no members online