Sve općine i gradovi moraju imati plan zaštite od požara

Sve hrvatske županije, općine i gradovi koji to još nisu učinili moraju odmah donijeti planove zaštite od požara. Na to ih, naime, obvezuje najnoviji Program mjera zaštite od požara za 2008., temeljni dokument protupožarne zaštite, nedavno usvojen na sjednici Vlade. Prema njemu, svi gradonačelnici i načelnici trebaju do 15. travnja provesti promjene i ažuriranje unutar stožera zaštite i spašavanja, a na Državnoj upravi (DSUZ-u) i glavnom vatrogasnom zapovjedniku je izrada smjernica po kojima će županijski vatrogasni zapovjednici sastaviti plan uključivanja svih aktera koji u Hrvatskoj sudjeluju u zaštiti od požara..., piše Mile Franičević u Vjesniku ...

Do 15. travnja svi načelnici i gradonačelnici trebaju provesti promjene i ažuriranje unutar stožera zaštite i spašavanja
 
Piše: Mile Franičević / Vjesnik
 
Do 15. svibnja poglavarstva, ali i javne uprave koje upravljaju nacionalnim parkovima te Hrvatske šume dužni su izraditi planove motrenja i ophodnje te propisati mjere zabrane neovlaštenog pristupa i boravka na prostorima i građevinama koje su posebno ugrožene od nastanka požara.
 

Novi prosjeci kroz ugrožena područja
 
Hrvatske šume trebaju raditi protupožarne prosjeke kroz posebno ugrožena šumska područja, dok , Hrvatske ceste te HEP moraju obavljati redovita čišćenja i nadzor prometnih pojaseva, odnosno trasa elektroenergetskih vodova.
 
Vladin program za 2008. nalaže županijskim vatrogasnim zajednicama da obave smotru svih vatrogasaca, vozila i uređaja, a Hrvatska vatrogasna zajednica na vrijeme treba izraditi Plan angažiranja vatrogasnih postrojbi. U njemu će se utvrditi snage dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, za angažiranje u složenijim vatrogasnim intervencijama za područje cijele države.
 
Najkasnije do 15. svibnja ove godine, na temelju iskustava iz dosadašnjih požara, izradit će se Državni plan angažiranja vatrogasnih snaga i snaga koje sudjeluju u gašenju požara.
 
»Hrvatski centar za razminiranje uvrstit će u svoje planove i preostala područja koja je potrebno razminirati radi lakšeg pristupa, odnosno gašenja požara, a u svibnju, koji je već tradicionalno mjesec zaštite od požara, održat će se posebna vatrogasna vježba kao dio priprema gasitelja«, napominje se u Vladinom programu za ovu godinu.
 

Izviđačko-preventivne ophodnje
 
Poglavarstva na priobalju, ali i na žitorodnom području, do početka sezone moraju ustrojiti i opremiti posebne izviđačko-preventivne ophodnje. Njihov će zadatak, uz svakodnevni nadzor, biti i da na terenu odmah uklanjaju potencijalne uzroke požara. Hrvatskim šumama i nacionalnim parkovima, posebno u danima velike i vrlo velike opasnosti od požara, nalaže se uvođenje obveznih danonoćnih dežurstva, uz povećani broj ekipa i stalne ophodnje.
 

MORH: Za gašenje požara 14 letjelica
 
Ministarstvo obrane i ove godine planira pomoći vatrogascima. U gašenje požara uključit će se ponovo značajan dio Oružanih snaga, organiziran kroz namjenski organizirane snage (NOS).
 
Uz dovoljan broj posada, za iduću protupožarnu sezonu koja traje od 1. lipnja do 31. listopada, treba biti spremno 14 letjelica. Uz četiri kanadera i četiri zračna traktora, gasitelji će koristiti četiri izviđačko-navalna helikoptera Mi-8 MTV1, jedan za izviđanje (BELL 206B) te jedan Pilatus za nadzor požarišta.
 
Izvan ljetne sezone, u stanju ispravnosti bit će najmanje jedan kanader i jedan helikopter Mi-8.

Povezani članci

Who's Online

We have 150 guests and no members online