Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš rušenja Tvornice

Dalamcija d.d. Dugi RatTvrtka Projekt Uvala d.o.o je vlasnik objekta na lokaciji bivše tvornice Dalmacija d.d. Dugi Rat. Na ovoj je lokaciji prijašnji vlasnik Dalmacija d.d. obavljao proizvodnu djelatnost od 1912 g. do rujna 2000. g. Prostornim planom Općine Dugi Rat (iz 2004.) cijeli prostor tvornice prenamijenjen je u zonu ugostiteljsko-turističke i stambene namjene i luku nautičkog turizma, a koja se može mijenjati ovisno o izmjenama i dopunama prostorno planske dokumentacije. Da bi se lokacija mogla privesti planiranoj namijeni, sva postrojenja i objekte na njoj potrebno je ukloniti na zakonom propisani način, te zbrinuti građevinski otpad nastao rušenjem kao i ostali otpad koji se nalazi na lokaciji. Cilj ove Studije je utvrditi mogući utjecaj rušenja građevina i nastalog građevinskog otpada na okoliš te predložiti potrebne mjere zaštite ...

Uvid u Studiju svi zainteresirani mogu izvršiti radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati u zgradi općine Dugi Rat u Dugom Ratu. Javna rasprava održat će se dana 14. 9. 2007. godine s početkom u 11 sati u prostorijama općine Dugi Rat.

Mišljenja  prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti nadležnoj županijskoj Službi.

Sažetak StudijePogledajte sažetak Studije o utjecaju na okoliš rušenja građevina i uklanjanja otpada na lokaciji bivše tvornice Dalmacija d.d. u Dugom Ratu (PDF, 1,5 MB).kompleks Dalmacija d.d.Dugi Rat

Povezani članci

Who's Online

We have 372 guests and no members online